L'acció Jean Monnet

En 1989, la Comissió Europea va posar en marxa un programa denominat Acció Jean Monnet, que persegueix estimular la docència, la investigació i la reflexió sobre qüestions relacionades amb la integració europea en les institucions d'Educació Superior de tot el món.

L'Acció Jean Monnet engloba diversos programes i projectes, com els Centres d'Excel·lència, les Càtedres Jean Monnet, els Mòduls i les activitats d'informació i investigació, així com altres mesures de suport a les xarxes docents i investigadores en l'àmbit de la integració europea. El segell Jean Monnet garanteix l'excel·lència acadèmica, ja que els Projectes Jean Monnet se seleccionen pels seus mèrits acadèmics després d'un rigorós procés d'avaluació independent dut a terme per experts

Hi ha més de 150 Centres d'Excel·lència , 825 Càtedres i més de 1.000 Mòduls i Cursos Permanents (1990-2010). El treball de més de 1.500 professors permet arribar a uns 500.000 estudiants cada any.