Banc Central Europeu Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea   Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea
Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea

Banc Central Europeu

 

Funcions

 

Art. 127.1. 2 i 128.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea

«L'objectiu principal del SEBC (Sistema Europeu de Bancs Centrals), serà mantenir l'estabilitat de preus. Sense perjudici d'aquest objectiu, el SEBC recolzarà les polítiques econòmiques generals de la Unió amb la finalitat de contribuir a la realització dels objectius de la Unió establits en l'article 3 del Tractat de la Unió Europea. El SEBC actuarà d' acord al principi d'una economia de mercat oberta i de lliure competència, fomentant una eficient assignació de recursos de conformitat amb els principis exposats en l'article 119.

Les funcions bàsiques que es duran a terme a través del SEBC seran:

• Definir i executar la política monetària de la Unió,

• Realitzar operacions de divises coherents amb les disposicions de l'article 219 TFUE,

• Posseir i gestionar les reserves oficials de divises dels Estats membres,

• Promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament.

El Banc Central Europeu tindrà el dret exclusiu d'autoritzar l'emissió de bitllets de banc en euros en la Unió. El Banc Central Europeu i els bancs centrals nacionals podran emetre bitllets. Els bitllets emesos pel Banc Central Europeu i els bancs centrals nacionals seran els únics bitllets de curs legal en la Unió.»

 

Enllaços d'interès