Saltar apartados

Comitè Econòmic Social i Europeu

 

Funcions

 

Art. 304 del Tractat de Funcionament de la UE

«El Comitè:

• Serà consultat pel Parlament Europeu, el Consell o per la Comissió, en els casos previstos en els Tractats. Aquestes institucions podran consultar-li en tots aquells casos en què ho consideren oportú.

• Podrà prendre la iniciativa d'emetre un dictamen quan ho jutge oportú.

Si ho estimessin necessari, el Parlament Europeu, el Consell o la Comissió fixaran al Comitè un termini per a la presentació del seu dictamen, que no podrà ser inferior a un mes a partir de la data de la notificació que, a tal fi, es curse al President. Transcorregut el termini fixat sense haver-se rebut el dictamen, podrà prescindir-se del mateix.

El dictamen del Comitè serà remès al Parlament Europeu, al Consell i a la Comissió, juntament amb un acta de les deliberacions.

Els dictàmens seran publicats en la sèrie C del Diari Oficial de la Unió Europea i, en cap cas, són vinculants.»

 

Enllaços d'interès

 

 

Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea


Universitat d'Alacant
Biblioteca de Dret
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/cdeua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464