Saltar apartados

Defensor del Poble

 

Funcions

 

Art. 228.1 i 3 del Tractat de Funcionament de la Unió

«El Parlament Europeu eligirá a un Defensor del Poble Europeu, que estarà facultat per a rebre les reclamacions de qualsevol ciutadà de la Unió o de qualsevol persona física o jurídica que residisca o tinga el seu domicili social en un Estat membre, relatives a casos de dolenta adminis­tración en l'acció de les institucions, òrgans o organismes de la Unió, a exclusió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en l'exercici de les seues funcions jurisdiccionals. Instruirà aquestes reclamacions i informarà sobre aquest tema.

En l'acompliment de la seua missió, el Defensor del Poble durà a terme les recerques que considere justificades, bé per iniciativa pròpia, bé sobre la base de les reclamacions rebudes directament o a través d'un membre del Parlament Europeu, llevat que els fets al·legats siguen o hagen sigut objecte d'un procediment jurisdiccional. Quan el Defensor del Poble haja comprovat un cas de mala administració, ho posarà en coneixement de la institució, òrgan o organisme interessat, que disposarà d'un termini de tres mesos per a exposar la seua posició al Defensor del Poble. Aquest remetrà a continuació un informe al Parlament Europeu i a la institució, òrgan o organisme interessat. La persona de qui emane la reclamació serà informada del resultat d'aquestes recerques.

El Defensor del Poble presentarà cada any al Parlament Europeu un informe sobre el resultat de les seues recerques.

El Defensor del Poble exercirà les seues funcions amb total independència. En l'exercici de tals funcions no sol·licitarà ni admetrà instruccions de ningun govern, institució, òrgan o organis­mo. Durant el seu mandat, el Defensor del Poble no podrà exercir cap altra activitat professional, siga o no retribuïda.»

 

Enllaços d'interès

 

 

 

 

Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea


Universitat d'Alacant
Biblioteca de Dret
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/cdeua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464