Pressupost de la UE per a 2021: un pressupost anual centrat en la recuperació Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea   Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea
Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea

Pressupost de la UE per a 2021: un pressupost anual centrat en la recuperació

La Comissió ha proposat un pressupost de la UE de 166 700 milions EUR per a 2021, que es completarà amb 211 000 milions EUR en subvencions i aproximadament 133 000 milions EUR en préstecs amb càrrec a Next Generation EU, l'instrument de recuperació temporal per a mobilitzar inversions i arrancar l'economia europea. Conjuntament, el pressupost anual i Next Generation EU mobilitzaran importants inversions en 2021 per a fer front als danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus, arrancar una recuperació sostenible i protegir i crear ocupació. El pressupost també està plenament d'acord amb el compromís d'invertir en el futur per a aconseguir una Europa més verda, més digital i resilient.

Una vegada adoptat, serà el primer pressupost del nou marc financer pluriennal 2021-2027 i el primer pressupost anual proposat per la Comissió de la presidenta von der Leyen.

El comissari Johannes Hahn responsable del Pressupost de la UE, ha declarat el següent: «En aquests temps extraordinaris, la proposta de la Comissió Europea mobilitza un suport sense precedents. Aquest pressupost anual per a 2021 ajudarà a centenars de milers de persones, empreses i regions a superar la crisi i a emergir més fortes que abans. Per a fer-ho possible, necessitem un acord sobre el pressupost a llarg termini i sobre Next Generation EU ? un pacte que envie un senyal de confiança en tota Europa».

El projecte de pressupost per a 2021, dinamitzat per Next Generation EU, dirigeix els fons cap a on poden ser més útils, d'acord amb les necessitats de recuperació més crucials dels Estats membres de la UE i dels nostres socis del món sencer.

El finançament ajudarà a reconstruir i modernitzar la nostra Unió, impulsant les transicions ecològica i digital, creant ocupació i reforçant el paper d'Europa en el món.

El pressupost reflecteix les prioritats d'Europa, que estan encaminades a aconseguir una recuperació sostenible. Per a això, la Comissió proposa assignar:

- 1 340 milions EUR al programa Europa Digital per a la ciberdefensa de la Unió i el suport a la transició digital;

- 3 000 milions EUR al Mecanisme «Connectar Europa» en una infraestructura de transport modernitzada i d'alt rendiment per a facilitar les connexions transfrontereres;

- 575 milions EUR al Programa sobre el Mercat Únic, 36,2 milions EUR i 127 milions EUR, respectivament, als programes de suport a la cooperació en els àmbits fiscal i duaner;

- 2 890 milions EUR a Erasmus Plus per a invertir en els joves, així com 306 milions EUR per als sectors cultural i creatiu a través d'Europa Creativa;

- 1 100 milions EUR al Fons d'Asil i Migració i 1 000 milions EUR al Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres, a fi d'intensificar la cooperació en matèria de gestió de les fronteres exteriors i de política de migració i asil;

- 55 200 milions EUR a la política agrícola comuna i 813 milions EUR al Fons Europeu Marítim i de Pesca, per als agricultors i pescadors europeus, i també per a reforçar la resiliència dels sectors agroalimentari i pesquer i proporcionar el marge necessari per a gestionar les crisis;

- 228 milions EUR al Fons de Seguretat Interior i 1,05 milions EUR al Fons Europeu de Defensa, a fi de donar suport a l'autonomia i la seguretat estratègiques europees;

- 1 900 milions EUR a l'ajuda preadhesió, a fi de fer costat als nostres veïns, inclosos els dels Balcans Occidentals;

A més, gran part dels fons es destinaran a les accions prioritàries assenyalades en Next Generation EU, entre elles:

- 131 500 milions EUR en préstecs i aproximadament 133 000 milions EUR en subvencions, que poden concedir-se als Estats membres amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, com a part de Next Generation EU;

- 17 300 milions EUR a Horitzó Europa, amb la finalitat d'augmentar el suport europeu a les activitats d'investigació i innovació relacionades amb la salut i el clima, dels quals 5 000 milions EUR amb càrrec a Next Generation EU;

- 10 130 milions EUR a InvestEU, per a invertir en infraestructura sostenible, innovació i digitalització. Part dels diners es destinarà a l'Instrument d'Inversions Estratègiques, per a desenvolupar autonomia estratègica en cadenes de subministrament vitals a nivell europeu.

- 8 280 milions EUR a l'Instrument de Suport a la Solvència proposat per Next Generation EU, per a atallar els problemes de solvència d'empreses viables de tots els sectors econòmics;

- 47 1500 milions EUR per a política de cohesió, que es completaran amb 42 450 milions EUR amb càrrec a REACT-EU com es proposa en Next Generation EU. Els diners es destinarà a bonificacions a la contractació, règims de reducció del temps de treball i mesures per a l'ocupació juvenil, a la liquiditat i solvència de les pimes.

- 9 470 milions EUR al Fons de Transició Justa per a garantir que ningú es quede ressagat en la transició cap a la neutralitat climàtica, d'ells 7 960 milions EUR amb càrrec a Next Generation EU;

- 619 milions EUR a rescEU, el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió, per a garantir que la Unió tinga la capacitat de respondre a les emergències a gran escala;

- 1 190 milions EUR a EU4Health, el nou programa de salut, que equiparà a la nostra Unió contra futures amenaces sanitàries; dels quals, 1 170 milions EUR procedeixen de Next Generation EU;

- 15 360 milions EUR per als nostres socis exteriors a través de l'Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació Internacional (IVDCI), dels quals 3 290 milions EUR amb càrrec a Next Generation EU;

- 2 800 milions EUR a ajuda humanitària, dels quals 1 300 milions EUR amb càrrec a Next Generation EU, per a les apressants necessitats humanitàries en les zones més vulnerables del món.

El projecte de pressupost per a 2021 es basa en la proposta de la Comissió per al pròxim pressupost de la UE a llarg termini presentat el 27 de maig de 2020. Una vegada que el Parlament Europeu i el Consell acorden el MFP 2021-2027, inclòs Next Generation EU, la Comissió adaptarà d'acord la seua proposta de pressupost per a 2021 mitjançant una nota rectificativa.

És fonamental que el projecte de pressupost s'adopte amb rapidesa, de manera que centenars de milers d'empresaris, investigadors, agricultors i ajuntaments de tota Europa puguen començar a beneficiar-se dels fons i, així, invertir en un futur millor per a les pròximes generacions.

El projecte de pressupost de la UE per a 2021 comprèn despeses amb càrrec a Next Generation EU, que es finançaran amb préstecs obtinguts en els mercats de capitals, i despeses cobertes pels crèdits corresponents als límits màxims del pressupost a llarg termini, que es financen amb els recursos propis. Respecte a aquests últims, es proposen dos imports per a cada programa: crèdits de compromís i crèdits de pagaments. Els «crèdits de compromís» es refereixen al finançament que pot acordar-se en contractes en un exercici donat; els «crèdits de pagament» són els diners realment desemborsats. El pressupost de la UE per a 2021 proposat ascendeix a 166 700 milions EUR en crèdits de compromís (-9,7% respecte a 2020) i a 163 500 milions EUR en crèdits de pagament (+0,8% respecte a 2020). Aquest és el primer pressupost per a l'EU 27, després de la retirada del Regne Unit i la fi del període de transició.