CID. Competències en informació digital

Les orientacions de la Unió Europea insisteixen en la necessària adquisició d'una sèrie de competències clau per part de la ciutadania, com a condició indispensable per a aconseguir un ple desenvolupament personal, social i professional que s'ajuste a les demandes d'un món globalitzat.

Entre aqueixes competències, es troba la competència digital .

La competència digital és una de les vuit competències clau per a l'aprenentatge permanent i és essencial per a la participació en la nostra societat cada vegada més digitalitzada.

¿Què és la competència digital?

El Projecte DIGCOMP defineix la competència digital com:

"...el conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les TIC i els mitjans digitals amb l'objectiu de realitzar tasques, resoldre problemes, comunicar-se, gestionar informació, col·laborar, crear i compartir continguts, i construir coneixement de manera efectiva, eficient, adequada, crítica, creativa, autònoma, flexible, ètica i reflexiva per al treball, l'oci, la participació, l'aprenentatge, la socialització, el consum i l'empoderament"

La competència digital engloba 5 àrees i 21 competències :

 

El DIGCOMP planteja un nou paradigma dins de REBIUN, a l'hora d'entendre la formació, i introdueix nous conceptes: competència digital, alfabetització digital, e-habilitats, alfabetització mediàtica.

Per açò, els continguts dels cursos que desenvolupa la Biblioteca Universitària, s'estan adaptant progressivament a aquest nou marc i  a partir d'aquest curs acadèmic 2018-19 passen a denominar-se cursos CID.

Per a conèixer més sobre la competència digital et recomanem la pàgina web de REBIUN .