Donacions

La Biblioteca de la Universitat d'Alacant accepta llegats i donacions de particulars i institucions que contribueixen al creixement dels seus recursos d'informació. En la Política de donacions es descriuen els criteris generals que poden servir d'orientació per a qui desitge realitzar una donació.

  • ¿Com fer una donació?

Si us interessa contribuir al creixement de la col·lecció de la Biblioteca amb una donació de llibres, publicacions periòdiques, o qualsevol altre tipus de document susceptible de formar part del nostre fons bibliogràfic, podeu fer-ho:

Universidad de Alicante
Campus San Vicente del Raspeig
Biblioteca General - Secretaría
03690 - San Vicente del Raspeig
ALICANTE

  • ¿Quin tractament reben els documents donats?

La Biblioteca duu a terme el procés tècnic dels documents donats per a integrar-los en la col·lecció i fer possible la seua localització i consulta per part del personal usuari.

La Biblioteca fa explícit el reconeixement a les persones i entitats que contribueixen al creixement dels seus fons agraint la seua contribució. A més, en el cas que els documents siguen monografies, es farà constar en el catàleg de la Biblioteca el nom de la persona o entitat que ha realitzat la donació.