Cursos de formació: Estils de redacció de bibliografies Biblioteca Universitària

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària   Biblioteca Universitària
Biblioteca Universitària

Cursos de formació: Estils de redacció de bibliografies

Les referències bibliogràfiques

Cursos formatius dirigits a conèixer  els estils bibliogràfics i normes internacionals de redacció de bibliografies, les regles que exigeixen i les dades necessàries en cada tipus de document, l'ordre que han de tenir i el format tipogràfic.

T ots els cursos s'impartiran en l'Edifici de la Biblioteca General. Aula d'informàtica de la Planta Baixa.

Selecciona un curs per a conèixer el seu contingut i els dates de realització.

Estil Harvard

Contingut: L' estil Harvard es va desenvolupar en la Universitat d'Harvard, Estats Units, en els anys 50. Aquest estil, conegut també com a  sistema d'autor-data , proporciona directrius per a redactar cites i referències bibliogràfiques tant dins del text com al final de l'obra, de manera que sempre es puguen conèixer les fonts emprades i citades per l'autor. D'aquesta manera, ens permet indicar en cada cas, les fonts usades en citar, parafrasejar o assenyalar idees d'altres autors.

Objectius: Aprendre a usar aquest sistema de citació tant per a les cites dins del text com per a l'elaboració de la llista final de referències bibliogràfiques.

Dates i horari: Els cursos s'impartiran en horari de matí i de vesprada amb una durada d'una hora.

Matins: de 9:30 a 10:30 h.

 • 09/04/2020
 • 07/06/2020

Vesprades: de 16 a 17 h.

 • 03/03/2020
 • 05/05/2020
 • 07/07/2020

Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data. 

Estil MLA

Contingut: La Modern Language Association (MLA) és l'organització responsable de l'estil que porta el seu nom, l' estil MLA , molt utilitzat internacionalment per universitats i institucions de recerca.

Es tracta d'un estil enfocat fonamentalment a les humanitats, llengua i literatura, encara que en els últims anys el seu ús s'ha estès a totes les ciències socials.

L'estil MLA estableix que les fonts emprades per a la realització d'un treball acadèmic o de recerca siguen citades en el text. Per a açò, s'utilitza un mètode de cita breu que permet al lector identificar la font i localitzar-la en la llista de referències situada al final del treball.

Objectius: 

 • Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació emprada per a realitzar un treball acadèmic o de recerca.
 • Elaborar les cites bibliogràfiques corresponents a diferents tipus de documents segons l'estil MLA, amb la inclusió de cites dins del text i la redacció de la llista de referències final.

Dates i horari:   Les sessions s'impartiran de 12:00 a 13:00 h.

 • 03/03/2020
 • 07/04/2020
 • 05/05/2020
 • 02/06/2020

Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data.

Estil Chicago (ONLINE)

Contingut:  La Universitat de Chicago va publicar en 1906 un manual d'estil que s'ha anat adaptant en successives edicions a les circumstàncies de la indústria editorial i que ha anat evolucionant adaptant-se als canvis que han afectat al procés editorial. Actualment es troba ja a la disposició del públic la 16ª edició del Manual d' Estil Chicago . La Universitat de Deusto ha adaptat l'edició de 2010 de The Chicago Manual of Style per a oferir una guia als escriptors i editors de textos conforme a les exigències acadèmiques de l'activitat universitària actual.

L'estil Chicago s'utilitza particularment en l'àrea d'Història, Humanitats, Art, Literatura i Ciències Socials.

Objectius: 

 • Comprendre la importància d'actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació  emprada per a realitzar un treball acadèmic.
 • Identificar els elements dels quals consta una referència bibliogràfica elaborada segons l'estil Chicago.
 • Identificar correctament i elaborar  les cites bibliogràfiques corresponents a diferents tipus de documents, d'acord amb l'estil Chicago.
 • Elaborar correctament una bibliografia segons aquest estil.
 • Aprendre a reconèixer i interpretar les referències bibliogràfiques corresponents a diferents tipus de documents, d'acord amb l'estil Chicago.

Dates i horari:  Els cursos s'impartiran en horari de matí o de vesprada, amb una durada de 90 minuts.

 • 23/03/2020 (16:00 a 17:30)
 • 29/04/2020 (12:00 a 13:30)
 • 18/05/2020 (16:00 a 17:30)
 • 15/06/2020 (16:00 a 17:30)
 • 20/07/2020 (16:00 a 17:30)

Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data.

NORMA ISO 690:2010 (ONLINE)

Contingut: La norma ISO 690:2010 proposa un marc general amb una sèrie de recomanacions per a l'elaboració de referències bibliogràfiques i cites de recursos bibliogràfics incloent monografies, material cartogràfic, registres sonors, fotografies, gràfics i tot tipus de recursos electrònics.

Objectius:

 • Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació  emprada per a realitzar un treball acadèmic.
 • Identificar els elements dels quals consta una referència bibliogràfica.
 • Identificar  correctament i elaborar  les cites bibliogràfiques corresponents a diferents tipus de documents, d'acord amb la norma ISO 690:2010.
 • Elaborar correctament una bibliografia.
 • Aprendre a reconèixer i interpretar les referències bibliogràfiques corresponents a diferents tipus de documents, d'acord amb la norma ISO 690:2010.

Dates i horari:  Els cursos s'impartiran en horari de matí o de vesprada, amb una durada de 90 minuts.

 • 09/03/2020 (16:00 a 17:30)
 • 08/04/2020 (12:00 a 13:30)
 • 11/05/2020 (16:00 a 17:30)
 • 08/06/2020 (16:00 a 17:30)
 • 13/07/2020 (16:00 a 17:30)
Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data.

Estil ACS

L'American Chemical Society ( ACS ) elabora el manual d'estil més utilitzat en la redacció científica en l'àrea de química. The ACS Style Guide: Effective Communication of Scientific Information , proporciona una guia sobre tots els aspectes del procés  d'escriptura  incloent les normes per a citar en el text i per a l'elaboració  de les referències bibliogràfiques.

Objectius

Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació  emprada per a realitzar un treball acadèmic.

Identificar i elaborar correctament les referències bibliogràfiques corresponents als diferents tipus de documents segons l'estil ACS, amb la inclusió de cites dins del text i l'elaboració de la llista de referències final.

Dates i horari : Els cursos s'impartiran de 13:00 a 14:00 h. amb una durada d'1 hora.

 • 27/02/20
 • 26/03/20
 • 30/04/20
 • 28/05/20
 • 18/06/20
 • 16/07/20

Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data.

Estil APA (ONLINE)

Contingut: L'American Psychological Association ( APA ) elabora des de 1929, el manual d'estil més utilitzat en la redacció científica en el camp de les ciències socials i de la conducta. The Publication Manual of the American Psychological Association proporciona una guia sobre tots els aspectes del procés d'escriptura, incloent les normes per a citar en el text i per a l'elaboració de les referències bibliogràfiques.

Objectius: 

 • Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació  emprada per a realitzar un treball acadèmic.
 • Identificar i elaborar correctament les referències bibliogràfiques corresponents als diferents tipus de documents segons l'estil APA, amb la inclusió de cites dins del text i l'elaboració de la llista de referències final.

Dates i horari:  Els cursos s'impartiran de 10:00 a 11:00 h.

 • 27/02/20
 • 26/03/20
 • 30/04/20
 • 28/05/20
 • 18/06/20
 • 16/07/20

Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data.

Estil CSE (ONLINE)

Contingut: El Council of Science Editors ( CSE ) és el responsable de l'elaboració d'aquest manual d'estil per a la publicació i comunicació de qualsevol tipus de contingut científic en anglès, el llenguatge internacional de la ciència. L'estil CSE s'empra sobretot en les àrees de biologia, medicina i ciències de la naturalesa, encara que en els últims anys el seu ús s'ha estès a la resta de les ciències.

Objectius:

 • Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació  emprada per a realitzar un treball acadèmic.
 • Identificar i elaborar correctament les referències bibliogràfiques corresponents als diferents tipus de documents segons l'estil CSE, amb la inclusió de cites dins del text i l'elaboració de la llista de referències final.

Dates i horari:  Els cursos s'impartiran d'11:00 a 12:00 h.

 • 27/02/20
 • 26/03/20
 • 30/04/20
 • 28/05/20
 • 18/06/20
 • 16/07/20

Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data.

Estil Vancouver (ONLINE)

Contingut: L'estil dels Requisits d'Uniformitat per a Manuscrits Enviats a Revistes Biomèdiques més conegut com a estil Vancouver , és un conjunt de pautes per a la publicació de manuscrits en l'àmbit de les Ciències de la Salut entre les quals s'inclouen les normes dedicades a la forma de realitzar les referències bibliogràfiques.

En 1978 els principals editors de revistes mèdiques es van reunir en Vancouver (Canadà) amb el propòsit d'establir unes directrius comunes sobre el format que haurien de tenir els manuscrits enviats a les seues revistes. Aquest grup, que va arribar a ser conegut com el Grup de Vancouver, va créixer i va evolucionar fins a convertir-se en l'International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) que publica des de 1979 aquests requisits amb el títol d'Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.

Objectius:

 • Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació  emprada per a realitzar un treball acadèmic.
 • Identificar i elaborar correctament les referències bibliogràfiques corresponents als diferents tipus de documents segons l'estil Vancouver, amb la inclusió de cites dins del text i l'elaboració de la llista de referències final.

Dates i horari:  Els cursos s'impartiran de 12:00 a 13:00 h.

 • 27/02/20
 • 26/03/20
 • 30/04/20
 • 28/05/20
 • 18/06/20
 • 16/07/20

Si t' interessa assistir a aquest curs emplena el següent  formulari . En cas que no pugues assistir aquests dies contacta per a concertar una nova data.