Elaborar citacions i referències bibliogràfiques Biblioteca Universitària

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària   Biblioteca Universitària
Biblioteca Universitària

Elaborar citacions i referències bibliogràfiques

El desenvolupament d'un treball acadèmic o document científic requereix la inserció d'una bibliografia sistemàtica i estructurada. La seua redacció ha de complir amb el rigor acadèmic i la legislació sobre propietat intel·lectual per a aconseguir identificar les fonts utilitzades en la seua elaboració a través de dos elements: citacions i referències bibliogràfiques.

La selecció de l'estil o norma pot venir disposada per la Universitat o recomanada pel tutor del treball, en el cas d'un treball acadèmic, o també pot ser prescrita per la revista o congrés, en el cas de publicacions d'investigadors.

Conceptes bàsics

Existeixen tres conceptes que són usats en la redacció d'una bibliografia que és necessari diferenciar:

Citació bibliogràfica

És l'al·lusió dins del text del treball acadèmic o document científic a idees, frases o documents aliens, remetent al lector a la font de la qual s'extrau la informació.
Les citacions bibliogràfiques s'estableixen segons les indicacions de l'estil triat.


Referència bibliogràfica

És una descripció estructurada que especifica de forma detallada el document de què s'ha obtingut informació, permetent la seua identificació i informant-nos d'algunes de les seues característiques fonamentals (autor, títol, data de publicació, etc.).
El conjunt d'aquestes dades constitueix la referència bibliogràfica, establida sobre la base de les directrius de l'estil triat.


Bibliografia i/o llista de referències

Una bibliografia és la llista ordenada de documents consultats durant la preparació del treball o en el transcurs d'una recerca.

Un llistat de referències: és la llista ordenada de documents citats en el treball d'investigació.

exemple de bibliografia

Estils i normes de redacció de bibliografies

A l'hora de citar i establir la llista de referències bibliogràfiques, es poden emprar diferents estils i normes internacionals de redacció de bibliografies, determinades pel camp científic en el qual s'estiga treballant.

Els estils bibliogràfics arrepleguen una sèrie de directrius que estableixen els elements necessaris en cada tipus de document, l'ordre que han de tenir i el format tipogràfic.

La selecció de l'estil o norma pot venir recomanada pel professor a qui s'ha de presentar el treball, prescrita per la institució o universitat on s'estudia i en el cas de publicacions científiques, per la revista o congrés.

A continuació es presenten els estils i normes més difosos juntament amb unes guies adaptades pel personal de la Biblioteca. Aquestes guies pretenen ajudar amb exemples a construir les citacions i referències bibliogràfiques de treballs d'estudi o recerca.

La norma ISO proposa un marc general amb una sèrie de directrius per a l'elaboració de referències bibliogràfiques i citacions de recursos bibliogràfics incloent materials publicats en forma impresa o no impresa.

L'edició actual és l'ISO 690:2010, que ha sigut traduïda a l'espanyol: UNE-ISO 690 Informació i documentació. Directrius per a la redacció de referències bibliogràfiques i de citacions de recursos d'informació.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca.

La Biblioteca ofereix cursos de formació sobre aquesta Norma de redacció de bibliografies.

L'estil de l'American Chemical Society (ACS) és l'estil bibliogràfic més utilitzat en l'àmbit de la química.

L'última actualització  publicada de l'estil bibliogràfic ACS  és la 3a edició de l'any  2006.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca.

La  Biblioteca ofereix  cursos de formació sobre aquest estil bibliogràfic.

L'estil APA (American Psychological Association) és l'estil bibliogràfic utilitzat en Psicologia i Pedagogia principalment, encara que també s'usa en altres disciplines com les Ciències Socials i les Tecnològiques.

L'última edició realitzada en l'estil bibliogràfic APA és la 7a edició de 2020.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca

La Biblioteca ofereix cursos de formació sobre aquest estil bibliogràfic.

L'estil CSE (Council of Science Editors) s'utilitza en les àrees de Biologia i Ciències de la Naturalesa.

Actualment la versió acceptada de l'estil bibliogràfic CSE és la 8a edició de l'any 2014.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca.

La Biblioteca ofereix cursos de formació sobre aquest estil bibliogràfic.

L'estil MLA (Modern Language Association of America) és l'utilitzat fonamentalment en Humanitats, especialment en l'àrea de Llengua i Literatura.

Actualment l'última versió de l'estil bibliogràfic MLA és la 8a edició de l'any 2016.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca.

La Biblioteca ofereix cursos de formació sobre aquest estil bibliogràfic

Aquest estil bibliogràfic és utilitzat fonamentalment en Biomedicina.

L'estil Vancouver, pel que fa a la redacció de les referències bibliogràfiques, està basat en l'estil desenvolupat per la National Library of Medicine (NLM) per a les seues bases de dades. Els exemples dels diferents formats de referències bibliogràfiques poden trobar-se en: Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers.

L'última edició de Citing Medicine és la 2a i es va publicar en 2007.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca.

La Biblioteca ofereix cursos de formació sobre aquest estil bibliogràfic.

La Universitat de Chicago va publicar en 1906 un manual d'estil que s'ha anat adaptant en successives edicions i que s'aplica en Història, Humanitats, Art, Literatura i Ciències Socials.

L'última edició publicada de l'Estil Chicago és la 16a edició de l'any 2010.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca.

La Biblioteca ofereix cursos de formació sobre aquest estil bibliogràfic.

L'estil Harvard es va desenvolupar en la Universitat de Harvard, Estats Units, en els anys 50. Al principi es va usar, principalment, en l'àmbit de la Física i les Ciències Naturals i, més recentment, s'ha aplicat a les Ciències Humanes i Socials.

Pots consultar la guia d'ajuda elaborada per la Biblioteca.

La Biblioteca ofereix cursos de formació sobre aquest estil bibliogràfic.