Avaluació del personal investigador

La Biblioteca proporciona informació, formació i assessorament  al professorat de la Universitat d'Alacant en qüestions relatives a l'avaluació de la seua activitat investigadora.

Si necessites formació o assessorament en aquests temes pots acudir a:

Sessions programades o sota demanda

Servei de Suport a la Investigació

Edifici Biblioteca General (planta baixa, al costat de Mediateca)

965 90 39 94 / 965 90 34 00 Ext.: 1225 - 1226

apoyoinves@ua.es

En els processos d'avaluació de l'activitat investigadora, tant per a la sol·licitud de sexennis d'investigació com per a l'acreditació i avaluació per a la contractació , és necessari disposar d'indicis de qualitat de les publicacions científiques (articles, llibres, capítols de llibres, etc.). Els següents recursos són útils per a això:

Si necessites informació personalitzada contacta amb apoyoinves@ua.es

L'índex H és un sistema de mesurament de la qualitat professional del personal científic proposat per Jorge Hirsch de la Universitat de Califòrnia, basat en la quantitat de citacions que rep un article científic.

El seu càlcul és senzill, consisteix a ordenar els documents d'un investigador o investigadora en ordre descendent de nombre de cites rebudes, numerar-les i identificar el punt en el qual el número d'ordre coincidisca amb el de cites rebudes per document.

Índex H = 5 (hi ha 5 publicacions que han rebut almenys 5 cites cadascuna)

Avantatges:  L'índex H permet avaluar en un solo indicador una mesura de qualitat i una altra de l'impacte de la producció científica.

Inconvenients:

  • No permet comparar entre personal investigador de diferents àrees científiques.
  • No té en compte la qualitat de les revistes on es publica.
  • L'índex  H pot variar segons l'eina utilitzada per al seu càlcul ( Web of Science , Scopus , Google Scholar ).

Si vols conèixer el teu índex H en qualsevol d'aquestes bases de dades pots posar-te en contacte amb la biblioteca .