Elaborar una publicació: Nombre d'autors i ordre de signatura Biblioteca Universitària

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària   Biblioteca Universitària
Biblioteca Universitària

Elaborar una publicació: Nombre d'autors i ordre de signatura

El nombre d'autors i l'ordre de signatura d'aquests és un element important a l'hora de publicar, ja que és un aspecte valorat en els processos d'avaluació del professorat universitari i del personal investigador (CNEAI , ANECA).

ANECA en la valoració general de les publicacions científiques assenyala explícitament que es tindrà en compte "...el nombre d'autors, reduint el valor de cada publicació quan el nombre d'autors siga superior a la mitjana de l'especialitat". I afig que "es valora el nombre d'autors, i quan siga rellevant, la posició que ocupa entre ells el sol·licitant".

El nombre d'autors d'un treball ha d'estar justificat pel tema, la seua complexitat i extensió i ha de respondre a una participació activa en l'elaboració del mateix com a director o executor del treball.

La mitjana del nombre d'autors per contribució és diferent per a cada especialitat. No hi ha cap norma que l'establisca, sinó que és una pràctica acceptada i seguida pels investigadors de cada disciplina.

Pot servir com a indicatiu, l'estudi realitzat per l'EC3 en el CO-AUTHOR INDEX: eina que pretén mesurar amb diferents indicadors l'índex de coautoria en els articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals.

Al marge del prestigi i la valoració de signar en les primeres posicions en un treball col·lectiu, és important l'ordre de signatura a l'hora de localitzar informació sobre els autors en les bases de dades, ja que:

L'ordre de signatura en una publicació col·lectiva ha de realitzar-se en funció de la importància de la contribució.