Gestió dels drets d'autor

En principi, l'autor i altres titulars poden gestionar els seus drets d'autor per si mateixos, però també poden optar per acudir a una Entitat de gestió o a un Operador de gestió independent perquè actue en el seu nom.

  • Les entitats de gestió són organitzacions sense ànim de lucre dedicades a la gestió de drets d'explotació o uns altres de caràcter patrimonial, per compte de diversos autors o altres titulars de drets, s'encarreguen de la gestió de drets patrimonials en nom d'aquests titulars.

    Les entitats de gestió col·lectiva estan més o menys especialitzades segons el tipus d'obres (musicals, coreogràfiques, plàstiques) i titulars (autors, artistes, productors). Per a consultar les entitats de gestió autoritzades i les seues tarifes pots visitar la Web del Ministeri de Cultura i Esport.
  • Un operador de gestió independent és una entitat legalment constituïda i autoritzada per un contracte de gestió per a gestionar drets d'explotació o uns altres de caràcter patrimonial en nom i benefici col·lectiu de diversos titulars de drets.

    Es diferencien de les entitats de gestió tradicionals en el seu ànim de lucre i que els titulars de drets no són els encarregats del seu control ni gestió.

    Per a consultar els operadors de gestió independents que han comunicat al Ministeri de Cultura i Esport l'inici de les seues activitats a Espanya pots visitar la Web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.