Saltar apartados

Límits o excepcions als drets d'autor

L'exclusivitat dels drets d'explotació a favor del seu titular té algunes excepcions o límits. L'existència d'aqueixos límits permet realitzar determinats usos d'obres protegides sense necessitat de sol·licitar permís als seus titulars, ja que és la llei la que autoritza aqueixa activitat. En alguns casos, no obstant això, la llei estableix una compensació equitativa a favor dels titulars.

 • S'autoritza la paròdia.
 • S'autoritza la utilització de treballs i articles sobre temes d'actualitat, així com conferències, al·locucions o informes davant els tribunals que s'hagen pronunciat en públic.
 • Es permet la utilització d'obres susceptibles de ser vistes o sentides en ocasió d'informacions d'actualitat sempre que es faça amb la finalitat d'informar sobre l'activitat. També podran ser utilitzades aquelles obres situades permanentment en vies públiques.
 • S'autoritzen una sèrie d'excepcions a favor de la docència i/o la recerca i l'accés a la cultura:
  • La utilització de fragments o obres íntegres aïllades, com a pintures, fotografies, etc. a títol de citació (art. 32.1 LPI), indicant-se l'autor i la font.
  • La reproducció amb finalitats de recerca o conservació, sense ànim de lucre, pels museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública integrades en institucions culturals o científiques (art. 37.1 LPI).
  • La utilització de bases de dades per a la il·lustració de l'ensenyament o per a la recerca científica (art. 34.2 LPI).
  • La utilització de petits fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu per a la il·lustració de l'ensenyament per part de professorat d'educació reglada quan, no concorrent una finalitat comercial, es complisquen la resta de condicions establides en l'art. 32.3 LPI.
  • El préstec bibliotecari (art. 37.2 LPI).
  • La reproducció, préstec i consulta a través de terminals especialitzats (art. 37.3 LPI).
  • S'autoritzen, a canvi d'una remuneració equitativa, els actes de reproducció parcial, de distribució i de comunicació pública d'un capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió assimilable al 10 per cent del total de l'obra, sempre que els actes es realitzen per a la il·lustració amb finalitats educatives i de recerca científica i complint la resta de condicions establides en l'art. 32.4 LPI. (Convingut CRUE/CEDRE-VEGAP subscrit per la Universitat d'Alacant).
 • No necessiten autorització els actes de reproducció, distribució i comunicació pública d'obres ja divulgades que es realitzen en benefici de persones amb discapacitat
 • S'autoritza als agregadors de notícies a enllaçar continguts d'Internet a canvi d'una remuneració equitativa
 • És lícita la utilització d'obres protegides per exigències de seguretat pública o per al correcte desenvolupament de procediments oficials, de caràcter judicial, parlamentari o administratiu
 • S'autoritzen les còpies provisionals de caràcter tècnic
 • S'autoritza la còpia privada realitzada per persona física a la qual s'ha accedit legalment des d'una font lícita. Excepte la còpia de les bases de dades, els programes d'ordinador i d'aquelles obres que s'hagen posat a la disposició del públic, per procediments amb filferro o sense fils, de tal forma que qualsevol persona puga accedir a elles des del lloc i en el moment que trie
 • A favor d'usuaris legítims s'autoritza:
  • La utilització de bases de dades
  • La utilització de cable i satèl·lit per a realitzar una comunicació pública autoritzada
  • La realització de còpia tècnica a l'efecte de radiodifusió
 • No es necessita l'autorització de l'autor per a l'execució d'obres musicals, sempre que es tracte d'actes oficials i cerimònies religioses, que siguen d'accés lliure al públic i que els intèrprets no perceben remuneració específica

L'aplicació de tots els límits descrits anteriorment hauran de ser interpretats de tal manera que no causen un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor o que vagen en detriment de l'explotació normal de l'obra.

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464