Llicències obertes: Creative Commons i GPL Biblioteca Universitària

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària   Biblioteca Universitària
Biblioteca Universitària

Llicències obertes: Creative Commons i GPL

GPL CREATIVE COMMONS

L'avanç de les tecnologies de la informació i la comunicació ha provocat que cada vegada hi haja un major nombre de continguts protegits per la normativa de drets d'autor disponibles en internet.

El més important a tenir en compte és que tots els drets d'autor (còpia, distribució, comunicació pública, etc.) continuen vigents a l'entorn d'Internet, malgrat la facilitat amb què es pot copiar o difondre la informació.

La Llei de Propietat Intel·lectual permet únicament algunes excepcions, com el dret de citació, il·lustració de l'ensenyament... Per a qualsevol altre ús no autoritzat per la llei, caldria obtenir l'autorització expressa de l'autor o autora o persona titular dels drets d'explotació.

Però en aquest entorn digital algunes persones volen facilitar l'accés a les seues obres i per a açò van sorgir les llicències obertes, que indiquen clarament quins usos estan permesos i baix quines condicions.

Enfront del sistema de "tots els drets reservats" en les llicències obertes els autors autoritzen als usuaris a fer usos més permissius sobre els seus materials que els establits legalment.

Les llicències obertes més comunes i utilitzades són:

Creative Commons

Creative Commons és una organització internacional sense ànim de lucre que ofereix un ventall de llicències que abasten des del tradicional sistema de drets d'autor fins al domini públic. Amb les llicències Creative Commons l'autor autoritza l'ús de la seua obra, però l'obra continua estant protegida.

El sistema funciona de la següent forma: l'autor que crea una obra i vol explotar-la a través d'Internet escull una de les llicències Creative Commons i, quan penja la seua obra en Internet, la identifica amb el símbol Creative Commons i li adjunta la llicència d'ús. Així, quan els usuaris accedisquen al document podran identificar fàcilment quines són les condicions que l'autor ha establit per a l'ús de l'obra.

Creative Commons i Copyright

El seu objectiu fonamental és complementar el règim actual dels drets d'autor, i amb tal propòsit han desenvolupat sis llicències, sobre la base de quatre condicions bàsiques: el reconeixement (attribution), la no-comercialització (senar commercial), la no creació d'obres derivades (no derivate works) i el compartir igual (share alike).

Existeixen sis models diferents de llicència:

Símbols i llicències

Totes les llicències Creative Commons obliguen al reconeixement de l'autor de l'obra i, si l'autor vol, també haurà d'indicar-se la font (per exemple, institució, publicació o revista) on s'ha publicat.

Aquestes llicències s'estableixen a perpetuïtat, és a dir, tota la durada de la protecció de l'obra. L'autor es reserva el dret, en qualsevol moment, d'explotar l'obra amb una altra llicència (siga Creative Commons o no), o, fins i tot, de retirar-la, però la llicència prèviament atorgada continuarà vigent. Les llicències Creative Commons no tenen caràcter d'exclusiva, per tant l'autor pot atorgar altres llicències sobre la mateixa obra amb condicions diferents, però les subsegüents llicències només es podran atorgar en règim de no exclusivitat.

A més de les anteriors llicències, Creative Commons ha creat dues noves eines per al domini públic.

Si voleu ampliar informació visiteu la pàgina oficial de Creative Commons.

GPL

La FSF (Free Programari Foundation) manté i defensa la Llicència Pública General de GNU.

Està orientada principalment a protegir la lliure distribució, modificació i ús de programari i és usada per la majoria dels programes de GNU i més de la meitat dels paquets de programari lliure.

El seu propòsit és declarar que el programari cobert per aquesta llicència és programari lliure i protegir-ho d'intents d'apropiació que restringisquen aqueixes llibertats als usuaris.

Aparte la FSF també és responsable d'altres llicències: la Llicència Pública General Reduïda GNU (GNU LGPL), la Licenciade documentació lliure GNU (GNU FDL) i Llicència Pública General d'Affero de GNU.

Podeu trobar més informació en la web oficial de GNU.