Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors i a altres titulars (editorials, artistes...) respecte de les obres i prestacions que han creat.

En l'era digital i de comunicació global la propietat intel·lectual ha passat a ser un tema d'interès general, i des d'aquest espai, la Biblioteca vol informar sobre els principis bàsics dels drets d'autor que la comunitat universitària ha de tenir en compte en la seua labor acadèmica.

La informació que ofereix la Biblioteca és merament orientativa i no té valor jurídic, les consultes especialitzades i complexes han de ser resoltes amb un assessorament jurídic professional.

Servei de Suport a la Recerca

  Edifici Biblioteca General (planta baixa, al costat de Mediateca)

965 90 39 94

965 90 34 00 Ext.: 1225 - 1226 

apoyoinves@ua.es

Àmbit nacional

Més informació en el Codi de Propietat Intel·lectual del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

Àmbit supranacional

Normativa de la Universitat d'Alacant