Saltar apartados

Usos en Docència i Recerca

La Llei de Propietat Intel·lectual permet l'exercici de determinats drets d'explotació al professorat, en l'àmbit de l'ensenyament reglat a les aules i al Campus Virtual per a la il·lustració amb finalitats educatius, així com al personal d'universitats i investigadors dins de les funcions d'investigació científica, com a continuació us informem.

ES POT reproduir, distribuir i comunicar públicament...

Sense necessitat de demanar autorització ni remuneració als autors ni editors (art. 32.3 LPI)

 • Petits fragments d'obres i obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic, que hagen sigut ja divulgades, indicant font i autor. Només per a il·lustració de l'ensenyament, presencial o a distància, o amb finalitats de recerca científica. No inclosos llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades, excepte en els següents casos:
  • Sí que es permet la reproducció dels petits fragments d'un llibre de text o manual universitari pel professor en la seua explicació , facilitant als alumnes les dades de localització perquè accedisquen legalment a l'obra, però sense donar-hi accés directe.
  • Sí que es permet la distribució de còpies de petits fragments d'obres i d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu de llibres de text i manuals universitaris amb finalitat d'investigació, exclusivament entre el personal investigador col·laborador de cada projecte i en la mesura necessària per al projecte
 • Utilitzar obres l'ús de les quals haja sigut prèviament autoritzat a la Universitat o Centre d'Investigació

"A aquests efectes, s'entendrà per llibre de text, manual universitari o publicació assimilada, qualsevol publicació, impresa o susceptible de ser-ho, editada amb la finalitat de ser emprada com a recurs o material del professorat o l'alumnat de l'educació reglada per a facilitar el procés de l'ensenyament o aprenentatge."

"A aquests efectes, s'entendrà per petit fragment d'una obra , un extracte o porció quantitativament poc rellevant sobre el conjunt d'aquesta."

Sense necessitat de demanar autorització, però amb remuneració equitativa per als autors i editors a través d'una entitat de gestió (art. 32.4 LPI) (Conveni CRUE/CEDRE-VEGAP subscrit per la Universitat d'Alacant)

 • Utilitzar obres o publicacions impreses o susceptibles de ser-ho, com:
  • Un capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió equivalent respecte d'una publicació assimilada, o extensió assimilable al 10% del total de l'obra

Resultant indiferent a aquests efectes que la còpia es duga a terme a través d'un o diversos actes de reproducció.

La distribució es realitzarà entre els alumnes i personal docent o investigador del mateix centre on es realitza la reproducció.

A la comunicació pública solament podran tenir accés els alumnes i personal docent o investigador a través de xarxes internes i tancades o d'un programa d'educació a distància del centre.

Aquests actes s'han de realitzar en les universitats o centres públics de recerca, pel seu personal i amb els seus mitjans i instruments propis.

Si els centres universitaris o organismes d'investigació no són els titulars dels drets d'autor d'aquestes obres, els autors i editors tindran un dret irrenunciable a percebre dels centres usuaris una remuneració equitativa , que es farà efectiva a través de les entitats de gestió.

ES POT reproduir, distribuir, transformar i comunicar públicament...

Sense necessitat de demanar autorització ni remuneració als titulars dels drets d'autor

 • Els nostres propis materials que incloguen petits fragments o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, a títol de citació, indicant font i autor (art. 32.1 LPI)
 • Obres completes que estiguen en domini públic (art. 26 LPI)
 • Obres que no estiguen protegides pels drets d'autor, com
  • Les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors (art. 13 LPI)
 • Obres completes de les quals hàgem obtingut la cessió dels seus drets d'explotació, mitjançant una llicència en particular o amb una llicència pública general com les Creative Commons, o un altre tipus de contracte.
 • Publicacions de les quals siguem autors, sempre que no hàgem cedit els drets a uns altres (consultar si escau el contracte editorial o les condicions de cada editorial sobre aquest tema, en Sherpa/Romeo i/o Dulcinea )

NO ES POT reproduir, distribuir, transformar i comunicar públicament ...

En les aules i en els Campus Virtuals (art. 32.5 LPI)

 • Una partitura musical
 • Una obra d'un sol ús, com un quadern d'exercicis
 • Les compilacions o agrupacions de fragments d'obres, o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu

 

Sense l'autorització del titular dels drets d'explotació, a través d'una cessió de drets

 • Una obra completa, com una obra audiovisual, una obra radiofònica, un musical, un programa d'ordinador o un projecte arquitectònic, etc.
 • Dos o més capítols d'un llibre
 • Més del 10% del total d'una obra
 • Un número complet d'una revista

 

Sempre que siga necessari, sí que es podrà utilitzar un poema en una classe de literatura, o un espot publicitari en una classe de màrqueting, un plànol arquitectònic en una classe de dibuix tècnic, segons l'opinió majoritària de la Doctrina. (ALTÉS TÁRREGA, Juan Antonio (Coord.) Recerca, docència universitària i drets de propietat intel·lectual. València: Tirant el Blanch, 2015, p. 195)

 

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464