Noves bases de dades contractades Biblioteca Universitària

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària   Biblioteca Universitària
Biblioteca Universitària

Noves bases de dades contractades

 

Es tracta del nou Servei Jurídic Online d'Editorial Aranzadi.  Conté Legislació, Jurisprudència i Bibliografia.

És el fruit de la combinació de tota l'experiència, autoritat i prestigi en matèria jurídica d'Editorial Aranzadi i la més avançada tecnologia. Aquest servei ha estat creat per als professionals que desitgen cobrir totes les seues necessitats d'informació jurídica.

A partir d'ara disposem de dos tipus d'accés per a aquesta bases de dades: Consulta al DVD a través de Metaframe i consulta a través d'Internet al servei Westlaw.

Són documents que contenen les normes tècniques relatives a l'execució dels treballs d'edifici. Els DTU constitueixen Plecs de condicions model de les normes de l'art per a la construcció tradicional. Van dirigits als cossos d'estat en qüestió així com als encarregats de l'obra (arquitectes, empreses generals, fabricadores...), a les autoritats contractants i als experts.

És una base de dades estadístics integrada on-line que actualment conté més de 1 milió de sèries anuals internacionals en les següents matèries: Producció, Comerç, Balanç Alimentari, Ajuda Alimentària, Aprofitament de Terres i Irrigació, Productes Forestals, Productes de Pesca, Població, Fertilitzants i Plaguicidas i Maquinàries Agricolas.

Ofereix totes les disposicions, tant les estatals com les dictades per les diferents Comunitats Autònomes, s'arrepleguen en la seua integritat, incloent tots els gràfics, figures i quadres,  amb les corresponents concordances, i enllaços amb altres normes. Fàcil localització de veus i conceptes, mitjançant la depurada tècnica utilitzada pels autors, amb un índex analític que encapçala cada disposició i un índex final que refon els índexs parcials.

Programari per a l'explotació de dades d'audiència de televisió desenvolupat per Taylor Nelson Sofres Audiència de Mitjans.

InfoSysTV està compost de diferents mòduls de projectes que permeten el maneig de dades i generació d'informes sobre l'audiència de franges horàries, programes i anuncis publicitaris. Tot això de forma numèrica i gràfica. A més incorpora eines addicionals per a definir *targets, àmbits geogràfics, grups de cadenes, franges horàries, llistes de programes, llistes de campanyes i tabulacions. També duu associat un sistema administrador que de forma transparent a l'usuari manté al dia la base de dades d'audiència, programes i anuncis amb manteniment de màster i incorporació d'un sistema de recarregues històriques.

A partir d'ara disposem de dos tipus d'accés per a aquestes bases de dades: Consulta al CDROM o consulta a través d'Internet. Els anys disponibles en aquests nous formats són 1999 i 2000. Els anys anteriors es poden consultar en microfitxa en la Secció d'Informació Bibliogràfica i Referència de la Biblioteca General.

Base de dades jurídica en DVD que disposa de cinc bases de dades: Jurisprudència per Sumaris, Jurisprudència per Textos, Repertori de Legislació, Legislació Vigent i Bibliografia.

El nombre total de sentències disponibles supera ja les 380.000 corresponents a tots els Tribunals (TC, TS, AN, TJCE, TTSSJ, Ap.). Permet consultar més de 365.000 sumaris o extractes de jurisprudència.

-La Base de dades de Repertori de Legislació conta amb més de 73.000 normes en la seua versió original amb les seues respectives taules de vigència.

-La Base de dades de Legislació Vigent compte amb més de 34.000 normes i incorpora prop de 400 disposicions europees i internacionals. Permet accedir a totes les Lleis i Decrets vigents de les CC.AA.

-La Bibliografia permet consultar més de 4.400 textos, publicats en el Diari La Llei des de 1985 i més de 18.000 ressenyes bibliogràfiques.

La base de dades LILACS - Literatura Llatinoamericana i del Carib en Ciències de la Salut - és un producte cooperatiu del Sistema Llatinoamericà i del Carib d'Informació en Ciències de la Salut, comprèn la literatura científic tècnica en salut, produïda per autors llatinoamericans i del Carib i publicada en els països de l'Amèrica Llatina i Carib, a partir de 1982.

El principal propòsit de la base de dades LILACS és el control bibliogràfic i la disseminació de la literatura científic tècnica llatinoamericana i del Carib en l'àrea de la salut, absents de les bases de dades internacionals.

En la base de dades LILACS són descrits i indexats: llibres, capítols de llibres, tesis, anales de congressos i conferències, informes  científics, articles de revistes, etc., relatius a l'àrea de la salut.

Aquesta base de dades comprèn el període des de1976 fins al present. Conté prop de 73,000 referències. Les referències estan disponibles en text complet. Les àrees que comprèn són:

-Investigació en l'educació matemàtica.

-Metodologia de la didàctica de la disciplina de les matemàtiques.

-Instrucció de les matemàtiques de l'escola primària a l'ensenyament de la universitat i a l'entrenament de professor.

-Matemàtiques elementals i les seues aplicacions.

-Educació de la informàtica.

-Edicions pedagògiques i psicològiques bàsiques per a l'educació de les matemàtiques i de la ciència.

La base de dades es produeix en la cooperació amb la European Mathematical Society i el Zentrum für Didaktik der Mathematik at Karlsruhe University.

Portal de revistes de física que conté els arxius de les revistes de la American Physical Society des de 1893 fins a 1998. Permet la recerca conjunta i enllaça amb els títols individuals de la Societat. La Universitat d'Alacant té subscripció de:

Posteriorment els informarem de noves bases de dades en la mesura que aquestes es troben accessibles per a la seua consulta i utilització.