La Biblioteca de la Universitat d'Alacant certifica la seua qualitat Biblioteca Universitària

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària   Biblioteca Universitària
Biblioteca Universitària

La Biblioteca de la Universitat d'Alacant certifica la seua qualitat

La Biblioteca Universitària de la Universitat d'Alacant ha obtingut el certificat de qualitat que concedeix l' ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat), per r esolució de la Secretaria d'Estat d'Universitats del Ministeri d'Educació i Ciència, amb data 12 de maig de 2006. També han obtingut l'esmentada certificació les biblioteques de les Universitats Complutense de Madrid, Almeria, Màlaga, Múrcia i Sevilla. En el marc del País Valencià és la segona universitat a obtenir-lo, després de la Jaume I de Castelló, que el va obtenir en l'anterior convocatòria.
La certificació implica un reconeixement a l'esforç que duu a terme la Universitat d'Alacant per a millorar els serveis que presta i un suport a la plantilla dels serveis bibliotecaris quant al treball quotidià. Així mateix, es un estímul per a desenvolupar els projectes que dia rere dia prenen cos en suport de la docència i la investigació dels nostres centres i de tota la societat alacantina, per mitjà de convenis i acords o, senzillament, perquè les seues portes sempre estan obertes. Molt especialment, aquest certificat culmina un intens treball d'organització i avaluació iniciat l'any 2002, quan es va tractar l'avaluació del Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental de la UA en el marc dels plans d'avaluació de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

 

El caràcter transversal de la Biblioteca Universitària fa que aquest reconeixement afecte tota la Universitat d'Alacant, ja que tota participa en la gestió de la Biblioteca, gràcies a l'existència de les comissions d'usuaris, en què participen professors, investigadors, alumnes i personal d'administració i serveis, la seua qualitat, ara reconeguda oficialment, reverteix en els estudis del nostre alumnat, la docència del professorat i la investigació dels grups i instituts.

 

La inclusió en una relació pública de serveis de qualitat gràcies a aquest reconeixement redunda en una millor difusió nacional i internacional de la Universitat d'Alacant i possibilita concórrer a convocatòries de subvencions per a la millora del servei de biblioteques, un aspecte especialment rellevant quan s'enfila la recta final de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

 

Obtenir el certificat de qualitat ANECA és un reconeixement als qui l'han fet possible des del lloc de treball en biblioteques, als qui l'han propiciat perquè han donat el suport necessari a aquest treball, als qui han col·laborat amb els serveis de la Biblioteca i, en general, a tots els qui els han utilitzat i amb els seus suggeriments fan possible una millora constant.