Bases del concurs Biblioteca Universitària

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Biblioteca Universitària   Biblioteca Universitària
Biblioteca Universitària

Bases del concurs

Photocall BUA Inspírate

La Biblioteca de la Universidad de Alicante (BUA) organiza una actividad inserta en la “Bienvenida a la UA” del curso 2014/2015: Photocall BUA Inspírate .

Els participants hauran de fer-se una fotografia en el nostre stand que els permetrà participar en el sorteig de dos bons de llibres.

Dos bons de la Llibreria Compàs per valor cadascun d'ells de 50€ .

Poden participar els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2014-2015 en els estudis que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant i que no pertanguen a cap altre col·lectiu universitari.

Els participants podran realitzar més d'una fotografia, però només entrarà en el sorteig un únic full d'inscripció, que portarà associada un nombre de participació, amb independència del nombre de fotografies realitzades.

Les fotografies podran ser individuals o en grup.

L'activitat es desenvoluparà els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2014 durant l'horari d'obertura de la "Benvinguda a la UA". No es requereix inscripció prèvia i es realitzarà per rigorós ordre d'arribada

Els participants en Photocall BUA Inspira't , prèviament a la realització de les fotografies, hauran d'emplenar un full d'inscripció per a poder participar en el sorteig, en la qual constaran les seues dades personals i l'acceptació de les presents bases.

Aquest full d'inscripció podrà ser individual o col·lectiva, segons la fotografia siga individual o en grup.

El sorteig ho realitzaran 3 membres de la Biblioteca de la Universitat d'Alacant el dia 26 de setembre a les 12 hores, en l'aula multimèdia de la Mediateca de l'edifici de la Biblioteca General, i estarà obert al públic.

Se sortejaran dos únics premis entre tots els fulls d'inscripció, per a açò s'extrauran 2 paperetes triades a l'atzar entre els fulls d'inscripció emplenats pels participants.

El bo es podrà arreplegar en la Secretaria de la Biblioteca Universitària i canviar fins a desembre de 2014

Tots els participants autoritzen a la Biblioteca de la Universitat d'Alacant la captació, enregistrament o fixació de la seua intervenció en el Photocall BUA Inspira't

Amb la finalitat de poder desenvolupar la present activitat d'acord a les bases establides, tots els participants cediran a la Universitat d'Alacant amb caràcter gratuït, durant el temps màxim establit en la llei, per a activitats no lucratives, i a nivell mundial i universal:

  1. El dret a reproduir, distribuir i difondre total o parcialment la seua intervenció, així com els continguts aportats, a través del qualsevol procediment i/o mitjà, tangible o intangible, on-line o off-line.
  2. El dret a transformar les obres tècnicament en la mesura en què açò siga necessari per a adequar-les al format, imatge o aparença d'Internet o qualsevol altra tecnologia.

Els participants seran els únics responsables legals davant qualsevol controvèrsia que puga sorgir per incompliment de la llei, respecte als drets d'autor sobre el contingut de les seues fotografies.

Els participants donen el seu consentiment perquè el seu nom i imatge aparega en els materials informatius i promocionals, ja siguen impresos o digitals de la Universitat d'Alacant

Les fotografies realitzades en el photocall es podran veure i descarregar en el nostre perfil de Flickr

Les dades personals dels participants en el present sorteig quedaran incorporats al Fitxer de la Universitat d'Alacant, el responsable de la qual és la Gerència de la Universitat d'Alacant.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades es podran exercitar davant la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La participació en aquesta activitat suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions que adopte la Biblioteca de la Universitat d'Alacant.

Les fotografies realitzades quedaran en propietat i ús exclusiu de la Biblioteca de la Universitat d'Alacant, entrant a formar part dels fons fotogràfics de la institució.

Els organitzadors no són responsables de les fotografies que, per problemes tècnics, no es puguen veure.

No podran participar les persones que hagen intervingut en la seua organització.

Totes les fotografies seran revisades i validades per la Biblioteca de la Universitat que es reserva el dret a no admetre aquelles que incloguen algun missatge ofensiu, mostren un comportament inadequat o qualsevol altre contingut no apropiat.

La Biblioteca de la Universitat d'Alacant decidirà sobre els casos imprevists que puguen presentar-se i que no estiguen contemplats en les bases.

S'ha realitzat el sorteig i els nombres guanyadors del concurs han sigut:

Nº 38 

Nº 107

Es corresponen amb dues fotos de grup. El lliurament del premi es realitzarà el Dimarts 30 de Setembre en la zona d'Adreça de l'edifici de la Biblioteca General. El premi ho lliurarà la Directora de la Biblioteca, Dª Remedios Blanes Gran