Exposició "2020, l'any que va canviar les nostres vides. Covid-19: Economia, turisme i societat"

Cartell Exposició La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos ...

Així és com començava el Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquest Reial Decret inaugurava una de les èpoques més dures que hem viscut en aquest segle per a les empreses, la sanitat i la ciutadania en general.

Un any ha passat i la Biblioteca d'Econòmiques vol commemorar-ho fent una exposició virtual on recollim llibres, articles i alguns enllaços a recursos interessant sobre com el Covid-19 ha afectat a les nostres vides en l'àmbit econòmic (incloent el turisme) i social.

Us deixem el fullet amb els llibres que hem triat per a l'exposició i l'enllaç als articles a text complet que hem seleccionat de la base de dades Dialnet.

Finalment, volem indicar-vos que en Plubons , en la base de dades WoS, hi ha un apartat dedicat a publicacions sobre el COVID-19.

Esperem que aquests documents serveixin per a la reflexió.