TFG, Tesi, TFM: com fer un treball de recerca i no morir en l'intent

Cartell exposició TFG L'elaboració d'un treball acadèmic i de recerca com el treball de fi de grau, de fi de màster o la tesi doctoral, a més del repte que planteja elaborar qualsevol treball d'aquesta índole, suposa ser conscient que és un document definitiu en el vostre afany per acabar els vostres estudis i obtenir una titulació, siga aquesta la de grau, màster o doctor. És, per tant, un moment en què es posaran a prova les vostres capacitats per a buscar informació científica pertinent, avaluar-la en relació al tema i punt de vista que hagueu triat, plasmar la informació de la forma adequada, tant a nivell merament formal com de citació de les fonts, sintetitzar la informació i desenvolupar la vostra pròpia proposta al problema plantejat.

Per a ajudar-vos en aquest pas important i necessari per assolir la titulació desitjada, us proposem una exposició bibliogràfica online en la qual trobareu fons pertanyents a la Biblioteca d'Econòmiques sobre com elaborar un treball d'investigació (ací podeu veure el fullet). Així mateix, disposeu d'altres documents a text complet obtinguts de la base de dades Dialnet.

A més, la BUA compta amb tres portals amb material específicament dissenyat per a ajudar-vos: el portal del TFG,  el recentment inaugurat portal del TFM (tots dos emmarcats en el projecte CID: Competències en Informació Digital) i el portal dedicat als diferents programes de doctorat: Recursos d'informació per a programes de doctorat.

D'altra banda, la Biblioteca ofereix cursos de formació sobre les principals bases de dades .

Finalment, podeu consultar els TFGs llegits en la UA que estan disponibles a RUA. Igualment, podeu veure els TFMs disponibles al nostre Repositori. A més, podeu recuperar les tesis doctorals llegides en la UA i en el catàleg de l'Arxiu de la UA (tant tesi com tesines i altres memòries d'investigació). Compteu amb un tutorial on s'explica com cercar treballs de fi de carrera, grau i màster.

Esperem que us siguen d'utilitat.