Directori Biblioteca d'Educació

Personal Telèfons

José Pablo Gallo León

Director

+34 965 90 9662

Ana Belén Miquel Abril

Procés tècnic, suport al PDI i formació  

+34 965 90 3738

Eduardo Salguero Navarro

Procés tècnic, suport al PDI i formació 

+34 965 90 3400 ext. 2187 

Juana Berenguer Iglesias

Gestió de la col·lecció i suport tècnic 

+34 965 90 3400 ext. 2187

Ana Belén Fuentes Pastor

Informació i préstec

+34 965 90 9622

Manuel Grau Martínez

Informació i préstec

+34 965 90 9622

Juan Ramón López Cercadillo

Informació i préstec

+34 965 90 9622

Noelia Marín de Dios

Informació i préstec

+34 965 90 9622

Ana Vivas Bachiller

Informació i préstec

+34 965 90 9622