Saltar apartados

Gestió col·lectiva de drets

En principi, l'autor i altres titulars poden gestionar els seus drets d'autor per si mateixos, però també poden optar per acudir a una Entitat de gestió o a un Operador de gestió independent (OGI) perquè actue en el seu nom. La gestió col·lectiva de drets es regula en el Títol IV del Llibre III de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Entitats de gestió col·lectiva de drets

Les entitats de gestió són organitzacions sense ànim de lucre dedicades a la gestió de drets d'explotació o uns altres de caràcter patrimonial, per compte de diversos autors o altres titulars de drets de propietat intel·lectual. Per a la seua posada en funcionament, tota entitat de gestió necessita l'autorització del Ministeri de Cultura, que ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat. Les entitats de gestió col·lectiva són propietat dels seus socis i estan sotmeses al control dels mateixos.

És necessari un contracte de gestió mitjançant el qual el titular de drets, sense cedir la propietat dels mateixos, encomana la seua gestió a una entitat. Les entitats de gestió podran llavors concedir l'autorització no exclusiva per a utilitzar una obra, recaptar i distribuir la remuneració obtinguda, així com impedir i detectar infraccions de drets i sol·licitar mesures per a la seua compensació. La seua intervenció podrà ser voluntària o obligatòria, ja que hi ha drets que només es poden fer efectius a través d'elles (per exemple, la compensació per còpia privada de l'art. 25).

La llei estableix també normes específiques aplicables a aquelles entitats de gestió d'altres Estats que operen a Espanya (art. 151) i a les entitats depenents d'una entitat de gestió (art. 152).

Les entitats estan més o menys especialitzades segons el tipus d'obres (musicals, coreogràfiques, plàstiques) i titulars (autors, artistes, productors). Per a consultar les entitats de gestió autoritzades i les seues tarifes pots visitar la Web del Ministeri de Cultura i Esport.

Operadors de gestió independents

Un operador de gestió independent és una entitat legalment constituïda i autoritzada per un contracte de gestió per a gestionar drets d'explotació o d'altres de caràcter patrimonial en nom i benefici col·lectiu de diversos titulars de drets.

Es diferencien de les entitats de gestió tradicionals en el seu ànim de lucre i que els titulars de drets no són els encarregats del seu control ni gestió.

Per a consultar els operadors de gestió independents que han comunicat al Ministeri de Cultura i Esport l'inici de les seues activitats a Espanya pots visitar la Web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

  

Biblioteca Universitària - Propietat Intel·lectual


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Exts. 1225 y 1226

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464