Saltar apartados

Subjectes de propietat d'intel·lectual

 

Autor d'una obra literària, artística o científica és la persona natural que la crea (Art. 5 TRLPI).Té reconeguts els drets de caràcter personal i patrimonial que li atribueixen la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de la seua obra, sense més limitacions que les establides en la Llei (Art. 2 TRLPI).

Però no és el mateix ser autor que titular de drets d'autor. El titular de drets d'autor podrà ser l'autor o una altra persona diferent. Si és l'autor parlarem de titular originari, doncs la seua titularitat ha nascut amb la mateixa condició d'autor, com a creador de l'obra. Si la titularitat correspon a persona diferent de l'autor, serà titular derivat, atès que la seua condició de titular de drets d'autor prové d'un contracte de cessió o de llicència amb l'autor.

Les persones físiques seran els autors, titulars originaris de drets, mentre que les persones jurídiques podran ser titulars derivats, tenir drets i beneficiar-se de protecció legal (Art. 5.2 TRLPI). No obstant això, podrà reconèixer-se l'autoria a la persones jurídiques en el cas de programes d'ordinador (Arts. 97 i 98.2 TRLPI) i en la realització d'obres col·lectives (Art.8 TRLPI).

Si l'obra és anònima o amb pseudònim, els drets correspondran a qui la traga a la llum amb el consentiment de l'autor, mentre aquest no revele la seua identitat (Art. 6.2 TRLPI).

L'autoria   pot ser individual, però també plural amb la intervenció de més d'un autor. La Llei distingeix tres supòsits:

  • L'obra en col·laboració.- L'obra és el resultat unitari de la col·laboració de diverses persones. A tots els pertany l'obra com a autors amb drets sobre la mateixa, no necessàriament en la mateixa proporció (Art.7 TRLPI).
  • L'obra col·lectiva.- L'obra és creada amb la contribució personal de diferents autors, sota la iniciativa i coordinació d'una persona física o jurídica que l'edita i divulga. Corresponent-li, a aquest últim, la titularitat originària de la propietat intel·lectual, mentre que els coautores no tenen drets, excepte pacte en contra (Art.8 TRLPI).
  • L'obra composta.- L'obra es crea amb la incorporació d'una obra preexistent sense la col·laboració de l'autor d'aquesta última, sense perjudici dels drets que a aquest corresponguen i de la seua necessària autorització (Art.9 TRLPI).

Biblioteca Universitària - Propietat Intel·lectual


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Exts. 1225 y 1226

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464