Saltar apartados

Aprèn sobre el plagi i com evitar-lo

 

Què és el plagi?

Segons el Diccionari normatiu valencià, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, plagiar és “publicar o donar per pròpia (l'obra literària, científica o artística d'un altre)”.

Igual que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Doctrina del Tribunal Suprem entén per plagi tot allò que suposa copiar obres alienes en la part substancial” . Així mateix, amplia la definició del concepte en presentar el plagi com una activitat material mecanitzada, poc creativa i freturosa d'originalitat, encara que aporte certa manifestació d'enginy” . Concloent que “el concepte de plagi ha de referir-se a les coincidències estructurals bàsiques i fonamentals i no a les accessòries, afegides, superposades o modificacions transcendentals” (STS núm. 12/1995 de 28 de gener).

Els elements que caracteritzen el plagi són:

 • La còpia total o parcial no autoritzada d'una obra aliena.
 • La presentació d'una obra aliena com a pròpia, suplantant a l'autor vertader

Per tant, es realitza un acte de plagi quan es divulga, publica i reprodueix una obra a nom d'un autor diferent del vertader. Es vulneren els drets morals i patrimonials de l'autor, ja que s'usurpa la seua autoria i es defrauden els seus interessos econòmics. 

Pot ser objecte de plagi qualsevol obra literària, científica o artística com:

 • Llibres, fullets, impresos, escrits, informes, conferències...
 • Composicions musicals, amb lletra o sense
 • Obres dramàtiques, musicals, coreografies i, en general teatrals
 • Obres cinematogràfiques i audiovisuals, obres multimèdia, obres fotogràfiques
 • Escultura, pintura, dibuixos i altres obres plàstiques
 • Obres arquitectòniques i d'enginyeria
 • Programes d'ordinador i bases de dades
 • Formes de dibuixos, signes, models, patents, marques, lemes i frases divulgatòries d'objectes produïts per les arts industrials
 • I les obres derivades de les originals, com les traduccions, adaptacions, revisions, compendis, arranjaments musicals, entre altres

Serien casos de plagi, per exemple...

 • Copiar una obra i presentar-la com a pròpia, independentment que la còpia siga total o parcial. Si l'obra està protegida pel dret d'autor, no serà rellevant si s'ha copiat molt o poc d'aquesta perquè hi haja plagi
 • Reproduir un text en el meu treball, sense fer-n'hi referència a l'autor
 • Incloure frases, paràgrafs o idees d'altres en els nostres escrits, sense citar-n'hi la procedència o l'autor
 • Copiar paràgrafs o frases de sentències sense assenyalar-ne la procedència
 • Parafrasejar de forma inacceptable un text o una idea, sense citar-ne l'autor
 • Comprar un treball a un altre, al qual es diu “negre”, i presentar-lo com a propi
 • Presentar un treball nostre ja utilitzat: parlem "d'autoplagi”
 • Copiar qualsevol obra multimèdia (àudio, vídeo, webs…), música, gràfics, sense citar-ne l'autor

Però no hi ha plagi quan:

 • expressem o presentem idees i treballs originals.
 • divulguem i reproduïm coneixement públic.
 • presentem els resultats d'una recerca original.

Per què és delicte “plagiar”?

Perquè la Llei de propietat intel·lectual reconeix a l'autor:

 • El dret irrenunciable i inalienable d'exigir el reconeixement de la seua condició d'autor de l'obra (art.14.3)
 • L'exercici exclusiu dels drets d'explotació, com la reproducció de l'obra, que no pot realitzar-se sense la seua autorització (art.17)
 • Les accions judicials per a reclamar la indemnització pels danys materials i morals ocasionats per l'acte infractor (art.138)

I l'art. 270.1 del Codi penal inclou el plagi com un delicte contra la propietat intel·lectual, quan es realitze ”sense l'autorització dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris”.

La legislación general que se aplica ante un supuesto de plagio es:

Com puc evitar el plagi?

Citant

Si en el meu treball cite literalment una frase o un paràgraf, he de posar el text entre cometes, en cursiva o amb un altre tipus de lletra i citar la font d'on l'he extret, amb la referència bibliogràfica completa.

Què s'ha de citar?

 • Dades, xifres, estadístiques que no siguen de coneixement comú
 • Teories o idees específiques que han sigut proposades per altres persones
 • Qualsevol informació específica que no siga de coneixement públic
Parafrasejant

Si use les idees d'una altra persona utilitzant les meues pròpies paraules o la meua pròpia forma d'expressió, he d'incloure la referència bibliogràfica completa de la font original d'on he extret les idees.

Consells per a parafrasejar :

 • Llig el text original atentament, i extrau-ne paraules claus i frases que en resumisquen el plantejament
 • Expressa-ho amb les teues pròpies paraules. Per a fer-ho, pots fer el següent:
  • Utilitzar paraules genèriques
  • Usar sinònims
  • Canviar d'activa a passiva, o viceversa
  • Canviar l'estructura de la frase
  • Reduir paràgrafs a frases
  • Canviar parts del text
 • Compara les teues frases amb l'original i assegura't que la informació és fidel, i no uses accidentalment les mateixes frases o paraules
Fonts

He de citar tant la bibliografia consultada com les obres alienes (o fragments d'aquestes) incorporades en el meu treball, ja siguen de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, o imatges, fotografies, etc.

Es pot escollir l'estil de cites recomanat per a cada àrea temàtica, o l'exigit per la publicació (APA, MLA, Vancouver, etc.)

 

Quines eines puc utilitzar per a detectar el plagi?

La Universitat d'Alacant té subscrit un programari antiplagi, Turnitin, accessible des d'UACloud per a PAS PDI de la universitat. Existeixen a més altres programes, tant gratuïts com de pagament:

Programes amb algunes funcionalitats gratuïtes

 • DOCODE :  té l'opció d'un compte gratuït durant 90 dies que permet l'anàlisi de dos documents per setmana comparant-los amb uns altres que existisquen en la web
 • Copyscape : cerca còpies en línia d'una pàgina web a partir de la URL
 • Plagium : cerca documents iguals o similars al text introduït, fins a 1000 caràcters. Permet una cerca ràpida ocasional.
 • The Plagiarism Checker : mostra les pàgines web on es troba el text introduït
 • Dupli Checker : compara el text introduït amb documents en la web. Màxim 1000 paraules per cerca.
 • Plagiarisma : funciona en Windows, Android, BlackBerry. Màxim 2000 caràcters per cerca. El registre gratuït permet escanejar 3 documents al dia.
 • TinEye : motor de cerca d'imatges al revés
 • Antiplagiarist : és un programari que permet comprovar en documents els fragments de text copiats

 

Programes no gratuïts

Què puc fer si reconec que algú ha plagiat la meua obra?

Atès que la regla general diu que “es presumirà autor, excepte prova en contrari, qui figure com a tal en l'obra”, em correspondrà a mi com a autor i titular dels drets morals, exercir les accions oportunes perquè es reconega l'autoria sobre la meua obra (art. 6.1 i 138 de la Llei de propietat intel·lectual).

Si l'autor de l'obra no du a terme cap acció, se seguirà presumint l'autoria d'aquell que mitjançant el seu nom, signatura o signe s'identifique com a tal.

Si el plagi es realitza amb ànim de lucre i en perjudici de tercer, es considerarà un delicte de plagi de l'art. 270.1 del Codi penal, llavors podrà ser denunciat per qualsevol persona que tinga coneixement que aquest s'ha dut a terme.

Enllaços d'interès

 

Biblioteca Universitària - Propietat Intel·lectual


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Exts. 1225 y 1226

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464