Saltar apartados

Bibliografia recomanada

Es considera bibliografia recomanada el conjunt de documents que el professorat recomana a l'alumnat en cadascuna de les assignatures que imparteixen durant el curs acadèmic.

Inclou tota mena de materials: llibres, materials audiovisuals, articles de revistes, etc.

Aquests materials han d'estar presents en les biblioteques, en exemplars múltiples des del començament de cada curs acadèmic a la disposició de l'alumnat.

 

Per a accedir a la bibliografia recomanada: Grau > Pla d'estudis > Assignatura > Bibliografia i enllaços.

 

Si eres alumne o alumna de la UA, pots consultar la bibliografia recomanada completa i amb possibilitat de classificar-la pel professorat que la recomana en UACLOUD en l'apartat "Materials docents", subapartat "Bibliografia" i en CAMPUS VIRTUAL accedint per "Altres serveis/Recursos d'aprenentatge/Bibliografia".

 

 

Accés a la bibliografia recomanada

en les guies docents
 

 

 

Com funciona?

La petició de bibliografia recomanada és un procés que està obert durant tot l'any, si bé abans del començament de cada curs acadèmic les biblioteques recorden al professorat la conveniència que envien les seues llistes.

La bibliografia recomanada es compra amb càrrec als pressupostos de la Biblioteca Universitària.

En general el procediment és el següent:

Tutorial per al PDI

1 . El professorat sol·licita a la Biblioteca del Centre on imparteix docència  la relació de la bibliografia recomanada mitjançant el programa disponible en el Campus Virtual

El programa permet recomanar llibres ja existents en la biblioteca o recomanar i sol·licitar llibres no disponibles en la UA.

Les biblioteques recomanen utilitzar un barem per a determinar la quantitat d'exemplars de cada document que ha d'estar present en les biblioteques. Aquest barem està en relació amb el nombre d'estudiants de cada assignatura i el tipus de document (manual o bibliografia complementària). En el cas de considerar necessària la utilització per part del professorat d'algun dels títols inclosos en la bibliografia recomanada, ho comunicarà amb la finalitat de donar-li tractament de bibliografia docent (tant a l'efecte de pressupost com de préstec preferent a PDI).

2 . El personal de les biblioteques comprovarà si ja posseeix algun exemplar dels documents recomanats i emplenarà la casella corresponent a aquesta dada en el formulari, perquè servisca d'informació al personal peticionari, juntament amb informació referent a:

  • Nombre d'exemplars ja en el catàleg i la seua ubicació.
  • Adequació del nombre d'exemplars sol·licitats amb el nombre recomanat.
  • Proposta definitiva de compra. Si en el termini d'una setmana no es reben rectificacions, la biblioteca procedirà a gestionar les adquisicions.
Només des del moment del vistiplau o rectificació de l'informe emès per la biblioteca, per part del personal coordinador, es considerarà comanda en ferma.

Tota la informació s'enviarà a través del correu electrònic. Els informes posteriors que enviaran les biblioteques són els següents:
  • Informe d'exhaurits i cancel·lats, donant la possibilitat de substituir títols.
  • Informe de "rebuts".
  • Informe trimestral de l'estat del pressupost a cada departament amb un llistat complet i un resum de l'estat general del pressupost.

3 . Una vegada processats, els materials es posen a la disposició del personal usuari en les biblioteques corresponents de bibliografia recomanada, almenys classificada per "assignatura", que serà actualitzada durant el curs.

Barems de bibliografia recomanada

La biblioteca treballa sobre uns barems de nombres d'exemplars a adquirir que poden servir d'orientació, distingint entre:

  • Bibliografia bàsica recomanada (manuals i obres que ha de consultar tot l'alumnat de l'assignatura):

Menys de 50 estudiants 2 exemplars
Més de 50 estudiants 3 o 4 exemplars
Més de 100 estudiants 4 o 6 exemplars
Més de 300 estudiants 5 a 8 exemplars
Més de 500 estudiants 6 a 10 exemplars
Més de 700 estudiants 7 a 12 exemplars
800 estudiants 12 exemplars

 

  • Bibliografia complementària (obres que poden consultar un percentatge d'alumnes de l'assignatura):

El nombre d'exemplars dependrà de l'estimació d'utilització que faça el professorat de l'assignatura.

 

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464