Col·leccions especials

La Biblioteca posseeix una sèrie de col·leccions amb característiques especials i que estan formades per documents que tenen en comú una especialització temàtica d'interès per a la comunitat universitària.

Algunes d'aquestes col·leccions tenen el seu origen en la donació de documents per part de persones o institucions amb projecció pública.

Aquestes col·leccions queden totalment integrades en els fons de la Biblioteca.