Saltar apartados

Galeria de obres valencianes (1926-1935)

"La col.lecció "Galeria de Obres valencianes" comença a publicar-se en 1926 i finalitza en 1935. L'encarregada de traure-la a la llumera l'Editorial Arte y Letras, que la imprimia al seu taller de l'Avinguda Victòria Eugènia, lletra V de València. Consta d'un total de 147 publicacions, dividides en:

- Obres d'un sol acte, numerades correlativament des del nombre 1 fins el 114.

- Divuit números extraordinaris, dels quals quinze són de dos actes i tres, de tres. En la relació estan esmentats amb les inicials N.E.

- Quinze més que, tot i pertanyer a la col.lecció, no estan catalogats amb nombre d'ordre, ni tampoc com extraordinari. D'elles hi ha cinc obres d'un acte, nou de dos i una de tres. Estan esmentats amb les inicials S.N.

Inicialment va aparéixer la idea de fer dotze toms enquadernats, en els quals s'integrarien des del número 1 fins el 91, a més de catorze extraordinaris, distribuits tots ells de la següent manera:

T.I.- Números 1 al 8

Extraordinari: Les glándules de mono

Galeria obres valencianes T.III.- Números 19 al 28

T.IV.- Números 29 al 38

T.V.- Números 39 al 45

Extraordinari: L'amo y señor o Refranera valensiana

T.VI.- Números 46 al 55

T.VII.- Números 56 al 63

Extraordinari: Chent del dia o Mil duros y automóvil

T.VIII- Números 64 al 73

Extraordinaris: Les chiques del barrio

Voreta de l'Albufera

Pobrets pero honraets

T.IX.- Números 74 al 77.

Extraordinaris: Lo que ningú sabia

Vides trencaes

Al pas del Nasareno

T.X.- Números 78 al 81

T.XI.- Números 82 al 87

Extraordinaris: Pare vosté la burra, amic!

El primer bes

T.XII.- Números 88 al 91

Extraordinaris: Pantomima

Mosén Ramón

Rialles del voler

 

En total, 91 numerats i 14 extraordinaris.

A l'última plana del tom XII hi ha un escrit a mà que diu: "No se han publicat més, pero n'hian varies en cartera i en prensa".

Podem pensar que la resta de números ordinaris, així com els extraordinaris i sense numeració, són els que estaven ja a punt de publicar-se, però no van estar preparats per a l'enquadernació.

Dins la col.lecció hi ha obres de 61 escriptors, dels quals el que més en va publicar va ser Felip Melià, amb 20 obres, seguit d'Eduard Buil, amb 8".

 

Font: Reus i Boyd-Swan, Francesc. Les col·leccions teatrals valencianes abans la guerra civil. [Sant Vicent del Raspeig]: Universitat d'Alacant, Publicacions, 1998.Si vols consultar aquesta col·lecció en el catàleg punxa ací.

 

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464