Saltar apartados

Recursos-e: Tesis doctorals

La Biblioteca Universitària posa a la teua disposició una sèrie d'enllaços a repositoris i bases de dades sobre Tesis doctorals publicades en la UA i resta d'universitats espanyoles i estrangeres.

UA

RUA : La col·lecció de Tesis doctorals de RUA reuneix la totalitat de les tesis doctorals en accés obert llegides en la Universitat d'Alacant. Des de l'any 2011, totes les tesis hauran d'estar en accés obert, excepte algunes excepcions.

Flora : Aquesta col·lecció reuneix les referències i, en alguns casos, també l'accés al text complet, dels treballs d'investigació dipositats en l'Arxiu General que han sigut presentats en la UA per a l'obtenció d'una titulació o un grau acadèmic: tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres memòries d'investigació.

Catàleg BUA (cerca per matèria)

Espanyoles

TESEO : Arreplega les tesis doctorals llegides a Espanya des de 1976 amb un breu resum. Permet que cada doctor incloga la seua pròpia tesi doctoral.

TDX (TDR) : Repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals a text complet llegides en les Universitats de Catalunya i altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d'accés lliure i permet realitzar cerques en el text complet de les tesis per autor/a, director/a, títols, matèria, Universitat i Departament on s'haja llegit.

DIALNET : Tesis doctorals de les prop de 40 universitats espanyoles (incloses les de TDX). Permet la cerca per autor, títol i àrea de coneixement. Facilita la descripció bibliogràfica i, a més, l'accés al text complet d'una gran part de les tesis doctorals integrades en el portal.

REBIUN :El catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (Catàleg REBIUN) reuneix els registres bibliogràfics de les 76 biblioteques universitàries i del CSIC que formen part d'aquesta xarxa.

RECOLECTA: És una plataforma que agrupa a tots els repositoris científics nacionals i que proveeix de serveis als gestors de repositoris, als investigadors i als agents implicats en l'elaboració de polítiques (decisores públics).

Estrangeres

DART-Europe : Associació de biblioteques de recerca i de consorcis bibliotecaris que treballen conjuntament per a la millora de l'accés global a les tesis doctorals europees. Proporciona accés al text complet de tesis doctorals de 280 universitats europees.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes : Tesis doctorals a text complet en o sobre llengües hispàniques defensades amb èxit en qualsevol país del món.

REDIAL-TESI : La Base de dades REDIAL-TESI arreplega les referències bibliogràfiques de quasi 10.000 tesis doctorals de temàtica llatinoamericana, llegides en universitats europees des de 1980. Quan el text complet està disponible en Internet, apareix l'enllaç i pot limitar-se la cerca amb l'opció "Biblioteca Virtual".

EThOS : Base de dades que arreplega les referències bibliogràfiques i l'accés al text complet, si està disponible, de les tesis doctorals llegides en el Regne Unit.

TEL (thèses-en-ligne) : Tesis doctorals franceses de lliure accés.

OpenThesis : Repositori gratuït de referències bibliogràfiques de tesis, dissertacions i altres documents acadèmics, juntament amb potents eines de cerca, organització i col·laboració. En els casos en els quals està disponible, apareix l'enllaç al text complet en la fitxa bibliogràfica.

Open Access Theses and Dissertations (OATD) : Base de dades que indexa més de 3 milions de tesis i dissertacions de tot el món en accés obert.

ProQuest Dissertations & Theses Global - (Accés Campus) : Basse de dades de subscripció integrada en la plataforma Proquest, que arreplega els Registres bibliogràfics de tesis doctorals fonamentalment americanes, però també europees des de 1861. Els títols publicats des de 1997 estan disponibles en format PDF. Inclou l'Index to Theses, amb més de 500.000 referències bibliogràfiques de tesis doctorals i tesines de màster d'institucions acadèmiques britàniques i irlandeses.

NDLTD : (Networked Digital Library of Theses and Dissertations). Organització internacional que promou l'adopció, creació, ús, difusió i preservació de tesi i tesis electròniques. Recolza a les institucions d'educació superior en el desenvolupament de la publicació electrònica i les biblioteques digitals (inclosos els repositoris). El seu catàleg conté més d'un milió de registres (i accessos al text complet) de tesi i tesis electròniques de diferents universitats de tot el món.

OpenGrey : Recurs d'informació multidisciplinària sobre literatura grisa (informes tècnics o d'investigació, tesis doctorals, conferències, publicacions oficials, etc) a Europa. Ofereix accés obert a 700.000 referències bibliogràfiques i permet exportar registres i localitzar els documents. Cobreix diferents àrees científiques: Ciència, Tecnologia, Ciències Biomèdiques, Economia, Ciències Socials i Humanitats.

MIT Theses : Selecció de Tesis doctorals del MIT. Conté més de 40.000 tesis llegides des de mitjan segle XIX, digitalitzades o publicades en format electrònic. Des del 2004, s'integren totes les tesis doctorals i treballs fi de master llegits en el MIT.

Thèses : Portal d'accés a la referència bibliogràfica, el resum i al text complet, si està disponible, de tesis doctorals llegides, i en procés d'elaboració, en universitats franceses des de 2006.

Portal de Tesis Llatinoamericanes: Portal de caràcter gratuït que ofereix l'accés al text complet de les tesis electròniques publicades en diferents universitats llatinoamericanes i dipositades en els repositoris universitaris. Permet la navegació pel llistat de títols ( per data o per Universitat) i la cerca, tant bàsica com avançada, amb l'ús de truncaments i operadors booleans.

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464