Llocs de visionat i audició

 

Per a respectar les mesures higienicosanitàries derivades de la situació actual, s'ofereixen només 2 llocs de treball i un únic ús per torn de treball (demà/tard)

Per a utilitzar aquest servei és necessari pertànyer a la comunitat universitària de la UA i fer la reserva corresponent.

 

  Formulari de reserva

Les persones titulars de la reserva hauran de lliurar i arreplegar personalment el material i la seua Targeta d'Identificació Universitària (TIU) en el taulell d'informació.

 

Aquests llocs es troben en la Mediateca de l'edifici de la Biblioteca General.

  llocs i visionat

 

L'horari de prestació d'aquest servei és de 9:00 - 19:00 h de dilluns a divendres.

Per a fer ús del servei és necessari pertànyer a la comunitat universitària i fer la reserva corresponent.

Els discos, auriculars i comandament a distància se subministren en el taulell de Mediateca, una vegada comprovada la reserva i identificada la persona usuària. Una vegada finalitzat el visionat es retornaran en el mateix taulell.

Es disposa de 15 minuts de cortesia per a l'ocupació del lloc de visionament, passats els quals es perdrà el dret d'ús.