Informació bibliogràfica

La Biblioteca ofereix atenció i ajuda personalitzada en la cerca, recuperació d'informació i localització de materials per a treballs acadèmics, elaboració de materials docents, recerques, etc.

La finalitat és orientar a la persona usuària i ajudar-li a resoldre les seues necessitats d'informació.

Aquest servei està dirigit preferentment a membres de la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant, si no pertanys a la mateixa, contacta amb la Biblioteca.

Per a sol·licitar aquest servei emplena el formulari d'informació bibliogràfica de la forma més clara, completa i concreta possible, indicant la matèria de la qual tracta la sol·licitud, així com totes aquelles paraules que tinguen relació amb els diferents aspectes del tema.

Es pot sol·licitar ajuda i orientació per a la realització de cerques bibliogràfiques de qualsevol tipus, tant generals, com a especialitzades, cerques sobre una matèria concreta, cerca d'articles de publicacions periòdiques científiques, cerques de recursos electrònics, etc.

A més aquest servei ofereix un assessorament en temes referents a l'activitat investigadora: publicació i difusió científica, drets d'autor, repositori institucional i acreditació i sexennis. Per a aquest tipus de peticions emplena el Formulari de sol·licitud d'assessorament .

El personal bibliotecari et proporcionarà la resposta a través de correu electrònic . Segons el tipus de consulta, pot ser necessari, contactar amb la persona usuària.

El temps de resposta, que variarà en funció de les necessitats d'informació i de la complexitat de la consulta, serà d'un termini màxim de 48 hores. En el cas de les peticions bibliogràfiques complexes, el termini de lliurament pot ser de fins a una setmana.