La biblioteca des de casa

Amb el nou catàleg, l'accés al text complet dels recursos electrònics que la Biblioteca té subscrits, com a bases de dades o revistes i llibres electrònics es farà directament a partir dels enllaços que apareixen en cada registre bibliogràfic. Des de fora de la Universitat, només cal identificar-se a través d'UA Cloud. A més continuen existint aquestes tres formes d'accés:

A través de RedIris podrà accedir als recursos subscrits per la Universitat d'Alacant que estiguen adscrits al Servei d'Identitat  de RedIris (SIR):

 • Annual Reviews
 • Cambridge University Press
 • Ebsco Search Ebsco Host
 • IEEE
 • IOP
 • Ovid
 • Oxford
 • ProQuest
 • RSC Publications
 • SCOPUS
 • ScienceDirect
 • Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI)
 • SpringerLink
 • Taylord & Francis
 • Web of Science (WOS)
 • Wiley Online Library

Si s'hi accedeix per primera vegada s'aconsella fer-ho a través de l'ajuda:

Accés Remot a través de la RedIris

També pots consultar aquest tutorial per a accedir a la Xarxa UA i RedIris

Actualment, RedUA no solament compleix les funcions que exercia VPN, sinó que ho fa de manera més ràpida i senzilla .

VPN va ser el primer accés remot que es va oferir per als recursos electrònics al PAS i PDI de la UA, i permetia accedir des de l'exterior a certs recursos restringits a equips de la xarxa corporativa. En utilitzar aquest servei l'equip extern passa a formar part de la xarxa corporativa.

Si tens problemes d'accés des de casa als recursos electrònics emplena aquest formulari .