Saltar apartados

Préstec a domicili

El servei de préstec permet traure llibres i documents de la Biblioteca, per un període limitat, per a la seua utilització al domicili.
L'horari d'aquest servei està determinat per l'horari d'obertura de cada biblioteca.
El servei de préstec pot ser utilitzat per:

 • Membres de la comunitat universitària.
 • Persones acollides a convenis amb aquesta Universitat que contemplen la prestació d'aquest servei.
 • Persones autoritzades temporalment per membres del professorat o per responsables dels serveis de la UA.

Com utilitzar el servei

 1. Consultar el catàleg per a conèixer la localització en prestatgeria (signatura) i la situació dels documents que es volen traure en préstec.
 2. Cercar-los en la sala de lectura de la biblioteca corresponent, on estan col·locats d'acord amb la seua signatura i accessibles directament.
 3. Dirigir-se amb els documents desitjats al mostrador de préstec per a realitzar la gestió.
 4. Retornar els documents en el mostrador de préstec dins dels terminis establits.
 5. Si els documents desitjats estan prestats, es pot fer reserva dels mateixos a través del catèleg, per telèfon o en el mostrador de préstec.

Per a la utilització d'aquest servei és necessari presentar en el mostrador de préstec la targeta d'identificació universitària (TIU).
Qui encara no dispose de TIU, ha de presentar un document d'acreditació, i el personal de la biblioteca consultarà si està autoritzats per a utilitzar el servei.

 1. Si els documents desitjats no estan en cap biblioteca de la UA es pot fer un suggeriment de compra o sol·licitar-lo com a Préstec Interbibliotecari .

Règim de préstec dels diferents tipus de documents

 • Materials exclosos del préstec : En general, estan excloses de préstec les obres de referència no duplicades (enciclopèdies, diccionaris, etc.), les publicacions periòdiques, els documents antics o valuosos, les tesis, tesines i documents similars, un o dos exemplars de cadascun dels manuals recomanats per a les diferents assignatures i els materials especials sense duplicar.
 • Obres de referència : Es presten les guies turístiques i de camp, els diccionaris en exemplars múltiples i, en general, les obres duplicades.
 • Manuals i bibliografia bàsica : Es presten a excepció d'un o dos exemplars.
 • Monografies : Totes les monografies són objecte de préstec, a excepció de les incloses en la categoria de documents antics o valuosos.
 • Materials especials (vídeos, CDs, disquets, cassets, etc.):
  • Els materials especials annexos a un document es presten en les mateixes condicions que el document al que complementen. El document principal està col·locat en la prestatgeria i porta una icona en la part alta del llom identificativa del tipus de material especial que porta annex. El material annex s'ha de sol·licitar en el mostrador.
  • Els materials especials independents es presten quan estiguen duplicats o la biblioteca posseeix còpia de seguretat.

Terminis de préstec en dies


  PERFIL

TIPUS DE DOCUMENT

Estudiants de graui professorat acollit a

convenis i altres  col·lectius

Estudiants de postgrau i PAS

PDI

Dipòsit departamental

Manuals

7

7

14

INDEF

Llibres

14

30

30

INDEF

BR Bàsica

7

7

7

---

BR Complementària

14

14

14

---

Bibliografia de Docència i Investigació

7

7

120

INDEF

Obres de Referència i Materials especials

7

7

7

INDEF

Materials especials de la Mediateca

2 EXEMPLARS / 2 DIES

---

Ordinadors portàtils

Estudiants de grau, de postgrau i Altres Col·lectius: 1 ordinador en les hores d'obertura de la biblioteca

---

Dispositius de lectura

Estudiants de grau, de postgrau, PAS  i  Altres Col·lectius : 1 dispositiu durant 14 dies

---

Equips audiovisuals

PDI I PAS : 1 durant 7 dies

---

BR = BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

ALTRES COL·LECTIUS: personal avalat, AlumniUA, alumnat acollit a convenis, personal acollit a convenis, etc.

Els terminis especials de préstec per als períodes vacacionals són anunciats amb antelació en les notícies de la Biblioteca.

Qui acredite una discapacitat reconeguda per l'òrgan competent, podrà duplicar els terminis de préstec.

Nombre total de documents en préstec


 

Estudiants de grau i Professorat acollit a Convenis

Estudiants de postgrau

i PAS

Altres Col·lectius

PDI

Dipòsit departamental

Núm. total de documents en préstec

8

20

3

50

INDEF

Renovació i reserves

 • Renovació: El préstec d'un document es pot renovar indefinidament, sempre que no haja sigut reservat per un altre usuari o usuària.

La renovació d'un document s'ha de fer abans de finalitzar el seu termini de préstec, a través del catàleg, personalment en el mostrador de préstec de cada biblioteca o mitjançant trucada telefònica.

 • Reserves: Si desitja un document que està prestat, ho pot reservar des del catàleg, per telèfon o dirigint-se al mostrador de préstec de la biblioteca corresponent.
La Biblioteca informa de la data aproximada en què podrà disposar del document, i li avisa en el moment que ja pot passar a arreplegar-lo. A partir de llavors el document es guarda 48 hores per a l'usuari o l'usuària que haja fet la reserva.

El nombre màxim de reserves per persona usuària és igual al nombre total de documents que pot traure en préstec.

Els documents prestats indefinidament i susceptibles de reserva, que hagen superat un període de préstec de 14 dies, podran ser sol·licitats pel personal de la biblioteca quan un altre usuari els requerisca en préstec. El prestatari tindrà un termini màxim de 7 dies per a retornar el document a la biblioteca, que li'l retornarà en un termini aproximat de 7 dies.

Sancions

 • Retard en la devolució d'un document

El retard en la devolució de documents suposa una sanció de suspensió del servei d'un dia per cada dia de retard i per cada document no tornat a temps.

 • Intent de furt

Si és la primera vegada, es remet una carta d'avís.

Un segon avís suposa una sanció de 3 mesos.

Un intent de furt flagrant o un tercer avís, suposa una sanció d'un any.

 • Pèrdua o deteriorament

Si no es retorna el document o es presenta deteriorat, la utilització del servei queda suspesa fins que es restablisca el document amb un altre exemplar o amb un altre document de característiques similars.

Des del programa de consulta del catàleg, en  Serveis a l'usuari , s'obté informació de la situació de cada persona usuària respecte a la biblioteca: préstecs, reserves, sancions, etc.

 

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464