Préstec BUVAL

Logo BUVAL

Les universitats que componen el Consorci de Biblioteques Públiques Valencianes (BUVAL) posen a la disposició del personal Docent i Investigador (PDI) i del personal d'Administració i Serveis (PAS), l'accés al préstec domiciliari els fons bibliogràfics de totes aquestes universitats a través del Préstec BUVAL.

El préstec dels recursos bibliogràfics es realitzarà d'acord amb les condicions i procediments que se citen en el Conveni marc.

  • Podran utilitzar aquest servei, de manera gratuïta, el PDI i PAS de les universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol·licitat l'alta en el servei a través dels formularis de les seues respectives universitats.
  • El PAS i el PDI de la Universitat d'Alacant han d'emplenar el formulari BUVAL.
  • El nombre d'obres que es poden prestar i els terminis de préstec acordats per les 5 universitats públiques valencianes són els que es detallen a continuació, encara que cada biblioteca pot ampliar tant la quantitat d'exemplars com els períodes de préstec.
Condicions* PDI / PAS Observacions
Període de préstec 15 Cada universitat podrà excloure del préstec alguns materials: obres de consulta en sala, bibliografia molt demandada per estudiants, ordinadors portàtils o docimoteca.
Màxim d'exemplars 6
Renovacions 6
Reserves No

*De manera provisional, la BUA presta 8 exemplars, amb renovacions il·limitades i durant un període que varia en funció del material prestat.

  • Una vegada la persona sol·licitant s'ha donat d'alta a través del formulari de la seua universitat respectiva, rebrà un correu electrònic de conformitat.
  • A partir d'aqueix moment podrà acudir presencialment i prèvia identificació a qualsevol de les cinc universitats públiques del consorci valencià per a fer ús d'aquest servei.
  • Abans de la visita es recomana consultar les condicions específiques del servei en cada biblioteca, els seus respectius catàlegs i els horaris, així com els exemplars exclosos del préstec.
  • Actualment i mentre persistisquen les restriccions per la pandèmia, per a utilitzar el servei de préstec BUVAL cal contactar prèviament amb la biblioteca que tinga el document que ens interessa.
  • El personal usuari d'aquest servei pot fer una cerca global en tots els catàlegs del consorci BUVAL que estarà accessible en el desplegable del cercador del catàleg bibliogràfic de cadascuna de les 5 universitats.
  • La persona es compromet a retornar els préstecs en el termini indicat i en la universitat prestatària.
  • Important: per a renovar els préstecs cada persona ha d'entrar en la seua fitxa d'usuari (de la universitat a la qual pertany) on apareixeran els préstecs actius en qualsevol de les biblioteques de BUVAL.
logo UV
logo UPV
logo UA
logoUJI
logo UMH