Préstec

Punts de servei Telèfons
Biblioteca Ciències 965 90 3559
Biblioteca Dret 965 90 9337
Biblioteca Econòmiques 965 90 3400 ext. 3130
Biblioteca Educació 965 90 9622
Biblioteca Filosofia i Lletres

965 90 9774 (1a planta) / 965 90 3571 (2a planta)

Biblioteca Geografia 965 90 9436
Biblioteca Politècnica i Ciències de la Salut 965 90 3492
PuntBiu 965 90 3996
Mediateca 965 90 34 00 ext. 2208
Depòsit 965 90 3733

 

Aval

  • Imprès que serveix per a autoritzar temporalment persones que no tinguen cap relació amb la Universitat d'Alacant però que necessiten utilitzar els serveis que ofereix la biblioteca. L'autorització només pot expedir-la professorat amb vinculació permanent i/o responsables de Servei de la Universitat d'Alacant, amb el corresponent segell identificatiu i té una validesa d'un any.

Autorització

  • Imprès que serveix per a autoritzar puntualment una persona a traure documents de la biblioteca utilitzant la TIU de l'usuari o usuària que expedeix l'autorització. Aquesta autorització només es pot utilitzar per dues causes:
    • Malaltia justificada per personal facultatiu competent.
    • Horari laboral justificat per l'empresa coincident amb l'horari d'obertura de la biblioteca.

Per a conèixer la normativa relativa al préstec de documents consulta la pàgina de préstec a domicili.