Serveis per a persones amb diversitat funcional

Tenen dret a aquests serveis totes aquelles persones amb dificultats de mobilitat, problemes de visió, etc. que pertanguen a la comunitat universitària.

Ubicació :Sala 8 de laª 1 planta de la Biblioteca General. L'accés a la Sala 8 ha de sol·licitar-se en el taulell d'informació de laª 1 planta de la Biblioteca. Serà imprescindible signar un imprès de control d'entrada i eixida.

Equipament: Ordinador, telelupa, auriculars i micròfon.

Telelupa model Magnilink Vision TTS amb les següents utilitats:

  • Escanejat de textos
  • Conversió de textos en veu
  • Reproducció oral de documents en format pdf
Aplicacions indicades especialment per a persones amb problemes visuals:
  • Jaws. Versió 15. Jaws és un lector de pantalla per a Windows que permet l'accés a la informació mitjançant lectura.
  • ZoomText. Versió 10. ZoomText és un amplificador i lector de pantalla  amb multitud de síntesi de veu i en diferents idiomes.
  • NVDA. Versió 2013.3. NVDA és un lector de pantalla gratuït per a Windows.

Aplicacions indicades especialment per a persones amb dificultats en la parla:

  • Dragon NaturallySpeaking. Versió 12 SP1. Dragon és un programari de reconeixement de veu que converteix i pot crear documents, enviar correus electrònics, realitzar cerques en Internet i usar senzills comandos de veu.

Aplicacions de millora de la productivitat:

  • Adobe XI Pro. Versió 11. Tova convertidor de PDF wue disposa d'un potent i eficaç OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters).

El Centre de Suport a l'estudiant (CSE) ofereix ajuda específica a l'alumnat de la Universitat d'Alacant amb alguna necessitat especial.

Les persones usuàries amb acreditació de discapacitat gaudiran del doble de temps corresponent per a cada document prestat. La renovació podrà realitzar-se per telèfon o presencialment.

La Biblioteca disposa d'una lupa per a ampliar textos i imatges.

Si els qui facen ús d'aquests serveis no pot cercar per si mateixos un document, el personal de la biblioteca ho cercarà i li'l lliurarà.

La Biblioteca ofereix sessions de formació a la carta sobre la consulta i el maneig de recursos d'informació així com visites guiades adaptades a les necessitats de cada persona.

Si els usuaris no poden fotocopiar, digitalitzar amb finalitats de recerca o estudi alguna part d'un document o consultar una microforma, el personal de la biblioteca (si ho considera adequat) s'encarregarà d'açò i li lliurarà la còpia.